Levering verkeersborden Vlaardingen – Aanbestedingsnieuws

Levering verkeersborden Vlaardingen

Foto: HR Groep Leek

In deze aanbesteding wordt de levering van de volgende producten voor de gemeente Vlaardingen gevraagd: In hoofdzaak:

 • Verkeersborden en onderborden;
 • Straatnaamborden;
 • Palen;
 • Beugels en bevestigingsmiddelen;
 • Schrikhekplanken.

Daarnaast zal de Raamovereenkomst uitgebreid worden met de levering van de volgende aanvullende (tijdelijke en/of permanente) verkeersvoorzieningen t.b.v. verkeersmaatregelen en verkeersveiligheid:

 • Kegels;
 • Verkeersmaatjes;
 • Verkeersdrempels;
 • Verkeerszuilen;
 • Fietspadpalen;
 • Afzethekken;
 • Baakschilden;
 • Barriers;
 • Blikvangers;
 • Markeringspalen;
 • Fietsbeugels
 • Voetgangerssluis;
 • Draaibomen;
 • Slagbomen.

Gunning vindt plaats op basis van het gunningcriterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’, die wordt vastgesteld op basis van ‘laagste prijs’. De aanbestedende dienst is van mening dat er – bovenop de gestelde minimum (kwaliteits)eisen, – weinig onderscheidend vermogen bij de gegadigden overblijft. De totale uitgave van de aanbestedende dienst voor het inkopen van verkeersborden, straatnaamborden en daaraan gerelateerde producten bedraagt over een periode van maximaal vier jaar naar schatting € 215.000,00. Dit betreft een indicatie op basis van een spendanalyse over de afgelopen jaren en een prognose voor de komende jaren. Aan deze indicatie kan door de inschrijver
geen rechten worden ontleend. 

Wij van Aanbestedingsnieuws zijn benieuwd wanneer de verkeersmaatjes (dat zijn toch die poppetjes) eens Nederlands gaan “spreken”. Integreren roept men, begint met de taal te leren. Dus in plaats van SLOW,wat wel lekker kort is, “Rustig”, “Kalm”, “Kalm aan!” of “Niezosnel” om maar eens een dwarsstraat te noemen.

Bron: Tenderned 31 januari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/186494

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *