Reconstructie Baarstraat – Eind – Panheeldersteeg en Oude Trambaan, Thorn – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie Baarstraat – Eind – Panheeldersteeg en Oude Trambaan, Thorn

Baarstraat Thorn
Foto: Google Streetview

Deze opdracht in deze nationale openbare aanbesteding betreft de aanleg van een hemelwater(infiltratie)riool, de vervanging van het vuilwaterriool en de volledige reconstructie van de Baarstraat, het noordelijk gedeelte van Eind, de Panheeldersteeg en de Oude Trambaan incl. de aanleg van een tweetal infiltratiebuffers te Thorn, in de gemeente Maasgouw, conform de gestelde eisen c.q. randvoorwaarden zoals beschreven in het bestek
De opdrachtgever is van mening dat de werkzaamheden binnen de opdracht een dusdanige samenhang hebben, dat deze kunnen worden gezien als één logisch geheel. Daarbij creëert deze samenhang geen onnodige beperkingen van de markt. Bovendien is geconstateerd dat het opsplitsen van de opdracht in meerdere aanbestedingen dan wel percelen leidt tot een onnodige belasting voor de gemeente en opdrachtnemer.
Het werk bestaat in hoofdzaak uit het:

  • schonen van het terrein (ca. 157 are);
  • verwijderen van verhardingen (ca 8.400 m2);
  • uitvoeren van grondwerken (incl. saneringswerkzaamheden) (ca. 7.400 m3);
  • uitvoeren van rioleringswerkzaamheden (ca. 1.300 m1, hoofdriool);
  • verwerken van funderingen (ca. 8.100 m2);
  • aanbrengen van verhardingen ;(ca. 7.100 m2)
  • uitvoeren van bijkomende werken ;
  • onderhouden van de werken (12 maanden).

Looptijd van de opdracht bedraagt 150 dagen en kan niet verlengd worden.

Bron: Tenderned 13 mei 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/194879;

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *