Realisatie Parklaan 4B +5 Ede – Aanbestedingsnieuws

Realisatie Parklaan 4B +5 Ede

Tekening: Gemeente Ede

Het project Parklaan 4B +5 maakt onderdeel uit van de Parklaan en ligt net ten noorden van het Station Ede- Wageningen in de kom van de huidige Klinkenbergerweg en Berkenlaan. De Parklaan wordt een doorgaande verbinding tussen de provinciale weg N224 en de rijksweg
A12.  Het project Parklaan is al vele jaren in voorbereiding en gaat nu gefaseerd in uitvoering. Het project Parklaan heeft gezien de ligging een
complexe scope en heeft rondom leefbaarheid en bereikbaar uitdagende doelstellingen. Dit project is maatschappelijk en politiek gezien belangrijk om zowel natuurwaarden te verbeteren alsmede de infrastructuur uit te breiden die nodig is voor de gebiedsontwikkeling op de voormalige Kazerneterreinen. Het project ligt daarom onder het vergrootglas.

Parklaan 4B + 5 is het eerste deel dat in uitvoering gaat. Het is er alles aan gelegen om dit zorgvuldig en goed te laten verlopen. De onderliggende samenhang van cultuur- en civieltechnische werkzaamheden vragen multidisciplinaire competenties alsmede uitvoeringscapaciteit om het werk
zorgvuldig, binnen de beschikbare tijd te realiseren. De gevraagde competenties en selectiewijze is specifiek daarop aangepast.

Voor de realisatie van het deel Parklaan 4B + 5 is de opdrachtgever op zoek naar een uitvoeringspartner met de beste BPK die op de meest kosteneffectieve wijze en met zo min mogelijk hinder dit deel van de Parklaan zal aanleggen binnen de gestelde kaders van het bestek en de
uitvraag. Het werk is dus geen standaard RAW werk. Hiervoor is een opdrachtnemer nodig die de complexiteit begrijpt en borgt met een aanpak en eigen organisatie die overtuigend in staat is gebleken om dit werk aan te kunnen. Ede zoekt derhalve een opdrachtnemer die ervaring heeft met deze scope en de ervaring door een leercurve heeft opgedaan, de leereffecten dus ook in de praktijk heeft kunnen beproeven. Daarom gaat de voorkeur uit naar een opdrachtnemer die dit soort werkzaamheden meer dan eens heeft uitgevoerd.

Ter voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden zijn er verschillende omgevingsvergunningen aangevraagd om daarmee het werkterrein gedeeltelijk functievrij op te leveren bij de start van het werk. Het gedeeltelijk functievrij opleveren omvat het kappen van bomen en verwijderen van bovengrondse objecten om het terrein vrij te geven op CE. Dit betreft met name het werkterrein op de huidige kazerneterreinen en een gedeelte van de bestaande openbare ruimte (oksel van Klinkenbergerweg / Berkenlaan).

Bron: Tendened 12 december 3019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/182892

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *