Realisatie nieuwbouw IKC De Tjalk Gemeente Lelystad – Aanbestedingsnieuws

Realisatie nieuwbouw IKC De Tjalk Gemeente Lelystad

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Impressie: © Gemeente Lelystad

In de gemeente Lelystad zijn veel scholen voor het primair onderwijs een jaar of veertig oud. Dit heeft er toe geleid dat de gemeente in samenspraak met de schoolbesturen een plan heeft opgesteld voor de vervanging van een aantal scholen door nieuwbouw. Dit project, nieuwbouw Integraal Kind Centrum de Tjalk, bestaat uit een gebouw ter vervanging van twee schoolgebouwen en omvat een school voor het primair onderwijs, een kinderopvang (samen een IKC), een speelzaal en gymzaal, totaal met een omvang van ca 2500 m2 bvo. Het bestaande schoolgebouw is reeds gesloopt, op deze locatie zal de nieuwe school gebouwd moeten worden. De bouwput na de sloop is gebleven. Voor de start van de bouw moet het terrein bouwrijp worden gemaakt. De inrichting van de buitenruimte valt niet binnen de scope van het project, echter wel qua coördinatie en afstemming. In 2020 heeft Kraaijvanger Architects te Rotterdam, na een competitie, de opdracht gekregen om het gewonnen ontwerp uit te werken tot een technische omschrijving waarop de bouwers kunnen inschrijven. Het gebouw voldoet aan een veelheid van eisen, zoals:
– duurzaam gebouwd;
– minimaal energieneutraal;
– gasloos;
– onderhoudsarm en vriendelijk voor de exploitatie;
– Ambitieniveau: cradle-to-cradle en circulair waar mogelijk;
– ambitieniveau: frisse scholen klasse B.
De bouw zal na de Europese openbare aanbesteding worden uitgevoerd door een aannemer met onderaannemers of door een
combinatie van aannemer en installateurs. De directievoering is aan het ontwerpteam opgedragen. Doel van de aanbesteding is het contracteren van een partij die de realisatie van dit nieuwbouwproject op zich neemt. Belangrijk daarbij is dat de oplevering gepland staat voor het vierde kwartaal 2024. De start van de werkzaamheden is voorzien in het vierde kwartaal 2023.

De nieuwbouw dient plaats te vinden op de locatie van het reeds gesloopte gebouw. Er moeten aanvullende werkzaamheden
worden verricht om het terrein bouwrijp te maken. Op de kavel voor de nieuwbouw dient ook de bouwplaats te worden ingericht. De oplevering is door de opdrachtgever op 20 december 2024 voorgeschreven, dit in afwijking van de in het bestek vermelde (eerdere) opleverdatum. Het taakstellend budget voor de opdracht is vastgesteld op €8.600.000, -.inclusief btw. De gemeente Lelystad heeft gekozen voor de aanbesteding volgens de Europese openbare procedure. Voor deze aanbesteding geldt het gunningcriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 2 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/290152

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 3 maart 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *