Raamovereenkomst Reiniging Objecten Hilversum – Aanbestedingsnieuws

Raamovereenkomst Reiniging Objecten Hilversum

Foto: Google Streetview

De gemeente Hilversum wil een raamovereenkomst afsluiten met een opdrachtnemer die op basis van nadere opdrachten, de reiniging van diverse soorten verkeersgerelateerde objecten verzorgt. Dit zijn uit dragers (masten, palen, portalen) met daarop of daaraan bevestigde informatieborden (RVV-verkeersborden, NBd – en ANWB-borden, plaatsnaamborden, straatnaamborden), verkeersregelinstallaties (VRI), lichtmasten en beveiligingscamera’s. De deelopdrachten, te verstrekken op basis van de raamovereenkomst, betreffen een samenstel van
onderstaande werkzaamheden, die in hoofdlijnen bestaat uit:

    • Periodieke controle- en schoonmaakronde van alle Objecten inclusief de dragers in het Kernwinkelgebied.
    • Op afroep Verwijdering van stickers en beplakking op Objecten.
    • Op afroep de periodieke reiniging van lichtmasten en VRI-installaties.
    • Op afroep de reiniging van Objecten per buurt (RVV-borden, straatnaamborden, routeborden en spiegels).
    • Op afroep de reiniging van niet-gebiedsgebonden objecten (Plakportalen, Voet- en fietsbewegwijzering, NBd borden op de ring- en radiaalwegen, komportalen en verkeerszuilen).

Het verwijderen van graffiti en herstel van oppervlaktebeschadigingen behoren niet tot de opdracht.

Uit ervaring blijkt dat elk jaar ongeveer 10% van alle lichtmasten, alle VRI-masten, 60% van de buurtgebonden en 90% van alle niet-gebiedsgebonden Objecten in de gemeente Hilversum worden gereinigd.  Dit komt geschat overeen met 16.000 Objecten op 7.000 dragers met een geraamde waarde van 130.000,- per jaar. De Aanbestedende dienst wil een Raamovereenkomst afsluiten met één opdrachtnemer, voor de duur van 1 jaar met een mogelijke verlenging van maximaal 3 keer maximaal 12 maanden. De verlenging betreft een eenzijdige optie van opdrachtgever. De opdrachtgever zal een eventuele verlenging uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van de overeenkomst aan de opdrachtnemer kenbaar maken.
De geplande ingangsdatum van de raamovereenkomst is 15 april 2020

Bron: Tenderned 27 januari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/186061

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *