Raamcontract Prorail duurzame engineering gegund – Aanbestedingsnieuws

Raamcontract Prorail duurzame engineering gegund

Movares, 4 Infra, Sweco, Antea en Haskoning DHV gaan de komende vier jaar engineeringswerkzaamheden uitvoeren voor projecten van ProRail op stations. Het Raamcontract Stations 4.0 dat aan de vijf is gegund is het eerste engineeringscontract voor stations waarbij duurzaamheid expliciet is opgenomen als gunningscriterium. Duurzaamheid gaat in alle voorkomende en nog te bedenken verschijningsvormen structureel onderdeel uitmaken van het engineeringsproces. Het is een slimme contractvorm, die niet bestaat uit een malusregeling, maar wel een extra bonus voor wie het best presteert.

Het raamcontract gaat over kleine werkzaamheden zoals het bouwen van fietsenstallingen, het verbeteren van de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de stations met nieuwe roltrappen en liften, het schilderen van perronkappen, het plaatsen van zonnepanelen en het plaatsen van nieuw perronmeubilair.  De maximale waarde van het contract is 30 miljoen euro. Ontwerpopdrachten tot een bedrag van 400 duizend euro  kunnen we hiermee snel en simpel aanbesteden.

“Voor ProRail is het een primeur dat we duurzaamheid op deze manier structureel verankeren in een engineeringcontract. Het draagt bij aan het mogelijk maken van duurzaam vervoer en daar ben ik trots op.”

©Prorail 2021

Astrid Bunt, directeur stations bij ProRail

In het contract staat voorop dat goed  werk wordt beloond. “We hebben geen malus ofwel straf ingebakken. Iedere partij krijgt in het contract een taartpunt. Samen vormen die taartpunten 85 procent van de totale omzet. Elk jaar geven we de resterende 15 procent weg aan de twee best presterende partijen.” ProRail mikt hiermee op een goede samenwerking waarin de ingenieursbureaus proactief meedenken en innovatieve duurzaamheidskansen gaan benutten.

Prorail, 15 juni 2021

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *