PTTdiensten voor Politie aanbesteed (Wiegedood van C2000?) – Aanbestedingsnieuws

PTTdiensten voor Politie aanbesteed (Wiegedood van C2000?)

Bron: Bijlagen Aanbestedingsstukken

Op deze Aanbesteding van de Politie is de Aanbestedingswet op Defensie- en Veiligheidsgebied (ADV) van toepassing en vindt plaats door middel van de concurrentiegerichte dialoog. De opdracht omvat het leveren van een Push-to-Talk dienst, die commercial-off-the-shelf beschikbaar is, waarmee communicatie kan plaatsvinden tussen de Centralist en de Gebruiker en de Gebruikers onderling. De Push-to-Talk dienst:

 • Betreft primair een fallback met een hoge beschikbaarheid voor het geval de communicatie via de C2000 Communicatieinfrastructuur tijdelijk wegvalt;
 • Dient in grensgebieden semipermanent in dienst te kunnen worden genomen op plaatsen waar de C2000 Communicatieinfrastructuur structureel onvoldoende dekking heeft;
 • Dient incidenteel te kunnen worden gebruikt bij flexibele inzet van medewerkers van de Gebruikersorganisaties.

De Push-to-Talk dienst is bedoeld om een functionele vervanging op te leveren voor de C2000-Communicatieinfrastructuur. De Push-to-Talk dienst moet daarom een vergelijkbare basisfunctionaliteit kunnen leveren als de C2000-Communicatieinfrastructuur. De basisfunctionaliteit van C2000-Communicatieinfrastructuur bestaat uit de volgende diensten:  Groepsgesprekken: een medewerker op straat dan wel centralist meldt zich aan op een gespreksgroep, luistert mee naar de gesprekken in die groep en kan zelf zenden door de Push-to-Talk knop in te drukken (op basis van half-duplex communicatie); In het systeem te definiëren statusberichten tussen een randapparaat en een centralist; Noodoproep, waarmee een groepsgesprek met hoge prioriteit wordt gestart dat lopende gesprekken kan onderbreken.

De Push-to-Talk dienst moet zoveel mogelijk aansluiten bij de beleving die de C2000‑Communicatieinfrastructuur biedt, zodat de gebruikers en Centralisten met een minimum aan extra training gebruik kunnen maken van de Push-to-Talk dienst. De Push-to-Talk dienst dient radiobedienfunctionaliteit te hebben waarmee communicatie tussen de Centralist en de Gebruiker en de Gebruikers onderling kan worden ondersteund. Tot slot is het essentieel dat de Push-to-Talk dienst een noodknopfunctionaliteit kent, waardoor het mogelijk is om een noodoproep met voorrang boven het overige berichtenverkeer af te handelen.

Tot de scope van de Opdracht behoren specifiek de volgende onderdelen:

 •    Het leveren, beheren – met uitzondering van functioneel beheer – en onderhouden van een beveiligde Push-to-Talk dienst op basis van Software as a Service (SaaS);
 •    Het leveren, beheren en onderhouden van koppelvlakken die eventueel worden gebruikt voor de door de Politie aangewezen applicaties en systemen;
 •    Het ter beschikking stellen van een Push-to-Talk applicatie (PTT-app) op een Device ten behoeve van Gebruikers van de Gebruikersorganisaties;
 •    Het ter beschikking stellen van een browser interface met radiobedienfunctionaliteit aan Centralisten;
 •    Het ter beschikking stellen van een browser interface met beheerfunctionaliteit aan beheerders;
 •    Het leveren van opleidingsmateriaal ten behoeve van de medewerkers van de Gebruikersorganisaties;
 •    Optioneel: Het op afroep door Opdrachtgever leveren van devices en/of accessoires die correct met de app samenwerken.

 

Maximale dekking en flexibiliteit

Om maximale dekking en flexibiliteit te garanderen dient de Push-to-Talk dienst volledig onafhankelijk te zijn van enig mobiel netwerk. De Push-to-Talk dienst dient te functioneren via Wi-Fi en via alle mobiele netwerken waar het Device toegang toe heeft, zowel in Nederland als daarbuiten.

Hieronder wordt – indicatief – een beeld geschetst waaraan de Push-to-Talk dienst in hoofdlijnen dient te voldoen:

(i)    De Push-to-Talk dienst dient ten minste 25.000 gelijktijdig actieve Devices/Accounts te ondersteunen;

(ii)   De Push-to-Talk dienst dient meerdere manieren van authentiseren van een Gebruiker te ondersteunen;

(iii)  De Push-to-Talk dienst dient ten minste over 1.000 gelijktijdig actieve Gespreksgroepen te ondersteunen;

(iv)  De Push-to-Talk dienst dient ten minste 150 gelijktijdig actieve Radiobediensysteem-accounts te ondersteunen;

(v)   De Push-to-Talk dienst dient schaalbaar te zijn tot:

 •    60.000 gelijktijdig actieve Devices/Accounts;
 •    15.000 Gespreksgroepen;
 •    5.000 gelijktijdig actieve Gespreksgroepen;
 •    300 gelijktijdig actieve Radiobediensysteem-accounts.

(vi)  De Push-to-Talk dienst dient een organisatiestructuur te ondersteunen waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende organisaties en geografische gebieden. Ook dienen landelijke opererende organisaties en verschillende samenwerkingsverbanden te worden ondersteund.

De Implementatiefase en de Exitfase kennen ieder een maximale duur van 6 maanden. De Operationele Fase kent een initiële duur van 48 maanden. De Politie heeft het eenzijdige recht de Operationele Fase één of meerdere malen tegen gelijkblijvende voorwaarden te verlengen tot in totaal maximaal 36 maanden.De looptijd van de Overeenkomst beslaat de Implementatiefase, de operationele fase en de exitfase. De overeenkomst eindigt op het moment dat de Exitfase is afgerond. De maximale looptijd van de Overeenkomst bedraagt, inclusief verlengingsopties, derhalve acht jaar.

Bron: Tenderned 21 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/200886

Hoewel in eerste instantie dit lijkt bedoelt als terugval mogelijkheid als C2000 communicatie wegvalt wordt er ook gesproken over vervanging.

De Push-to-Talk dienst is bedoeld om een functionele vervanging op te leveren voor de C2000-Communicatieinfrastructuur.

En vervangen is natuurlijk niet hetzelfde als aanvullen of terugvallen. Het gaat er dus op lijken dat het vernieuwde C2000 systeem dat pas begin dit jaar in gebruik is genomen op redelijk korte termijn vervangen gaat worden. Het is dan niet uit de kinderziekten gekomen. Direct na ingebruikname waren er al vele incidenten en ook Aanbestedingsnieuws gaf hier al eerder aandacht aan zie hiervoor Regen aan C2000 incidenten toont falen met aanbesteden

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *