PS Z-H vergaderen over Beleidskader aanbesteding OV-concessie Zuid-Holland Noord (ZHN) – Aanbestedingsnieuws

PS Z-H vergaderen over Beleidskader aanbesteding OV-concessie Zuid-Holland Noord (ZHN)

Op woensdag 22 april 2020  10:00 vergaderen Provinciale Staten digitaal. Zij bespreken dan onder meer het Beleidskader aanbesteding OV-concessie Zuid-Holland Noord (ZHN)

Op grond van de Wet Personenvervoer 2000 is de provincie Zuid-Holland opdrachtgever voor het openbaar vervoer in de regio’s Holland Rijnland en Midden-Holland. De huidige concessie loopt in december 2022 af. Gelet op de ervaringen met vorige aanbestedingen is er voor gekozen om vroegtijdig te starten met de voorbereiding van de nieuwe aanbesteding. Om te zorgen voor een soepele overgang van de huidige concessie naar de nieuwe concessie in december 2022.
Met het beleidskader aanbesteding concessie Zuid-Holland Noord (gevormd door de regio’s Holland Rijnland en Midden-Holland) wordt een eerste stap gezet in deze aanbesteding.

Vanwege het coronavirus komen de Statenleden niet fysiek bij elkaar maar vergaderen zij online met behulp van Microsoft Teams. Via de tijdelijke webcast op https://staten.zuid-holland.nl kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen.

De volledige agenda met bijlagen kunt u te vinden door te klikken op de vergadering in de kalender op de homepage van de provincie.
De voorzitter, Commissaris van de Koning de heer drs. J. Smit opent de vergadering om 10.00 uur.

Bron: Provincie Zuid-Holland april 2020 https://staten.zuid-holland.nl/Nieuws/april_2020/Provinciale_Staten_vergaderen_digitaal_over_Beleidskader_aanbesteding_OV_concessie_Zuid_Holland_Noord_ZHN_en_de_1e_Begrotingswijziging_2020

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *