Prijsvraag Doebaai tijdelijke voorziening Zeeburgereiland Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Prijsvraag Doebaai tijdelijke voorziening Zeeburgereiland Amsterdam

Doebaai locatie
Foto: Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam is op zoek naar een partij die in Baaibuurt Oost op het Zeeburgereiland tijdelijke voorzieningen wil en kan ontwikkelen, financieren, realiseren en exploiteren gedurende een periode van 10 jaar. Hiermee wil de gemeente zorgen voor meer levendigheid en verbinding met de omgeving door ruimte te bieden aan bijvoorbeeld horeca, startups, werk- en studieplekken en sociaal-maatschappelijke voorzieningen op de locatie. De locatie heeft de naam ‘Doebaai’ gekregen.

De gemeente nodigt geschikte partijen die voor deze locatie een plan hebben dat past binnen de voorwaarden uit, zich in te schrijven voor deze selectie. Op 15 september 2020 start de gemeente de prijsvraag. De prijsvraag bestaat uit twee ronden. De gemeente selecteert na de eerste ronde maximaal vijf inzendingen die worden uitgenodigd om in te schrijven voor de definitieve selectieronde.

Tussen de winnende inschrijver en de gemeente komt bij de gunningsbeslissing een zogenaamde optieovereenkomst tot stand. Op grond van deze optieovereenkomst wordt de winnende inschrijver tevens optienemer, gedurende de optietermijn waarin de betreffende kavel exclusief ten behoeve van de initiatiefnemer is gereserveerd, in de gelegenheid gesteld om op basis van zijn inschrijving een definitief ontwerp (hierna: DO) uit te werken. Binnen deze optietermijn dient de optienemer tevens te verkrijgen: Een onherroepelijke omgevingsvergunning indien het niet mogelijk is te bouwen op basis van een bestemmingsplan dat onherroepelijk is, of indien er in afwijking van het vigerende bestemmingsplan gebouwd op basis van een bestemmingsplan dat onherroepelijk is. Indien het DO naar het oordeel van de gemeente past binnen het gestelde kader, er een
onherroepelijk dan wel in werking getreden omgevingsvergunning is verkregen en verder is voldaan aan de overige eisen die bij deze selectieprocedure worden gegeven, zal de winnende inschrijver/optienemer vervolgens in de gelegenheid worden gesteld de huurovereenkomst grond met de overeenkomst tot het vestigen van een huurafhankelijk opstalrecht voor een periode van 10 jaar met betrekking tot de kavel te verkrijgen. De optienemer dient daartoe de grondhuurovereenkomst en opstalrechtovereenkomst te ondertekenen, waardoor de grondhuurovereenkomst en de opstalrechtovereenkomst tussen hem en de gemeente tot stand komt. Pas dan heeft de optienemer met betrekking tot het project Doebaai een ontwikkelrecht (en -plicht) verkregen. De gunningsbeslissing van de gemeente verschaft hem slechts een voorwaardelijke aanspraak daarop.Na het ondertekenen van de grondhuurovereenkomst en de opstalrechtovereenkomst, mag de
optienemer zich als ontwikkelaar van dit project beschouwen en wordt hij/zij huurder van de grond en verkrijgt hij/zij een van de grondhuur afhankelijk opstalrecht. De werkwijze met een optieovereenkomst biedt de optienemer de gelegenheid zijn investeringsbeslissing te splitsen in tijd om de risico’s te beperken en de opgave verder te verkennen en uit te werken binnen de optietermijn. Het werken met een optieovereenkomst brengt ook met zich mee dat de optienemer zijn/haar aanspraak op ontwikkeling en grondhuurovereenkomst en opstalrecht verliest, mocht de initiatiefnemer er niet in slagen om binnen de optietermijn een grondhuurovereenkomst en een overeenkomst met betrekking tot het huurafhankelijke opstalrecht tot stand te laten komen. De optienemer is voor deze prijsvraag geen optievergoeding verschuldigd aan de gemeente.

In Baaibuurt Oost wordt in 2021 een tijdelijk wooncomplex voor huisvesting van 250 jongeren en statushouders gebouwd, genaamd
Startblok Zeeburg. Doebaai grenst ten noordwesten aan Startblok Zeeburg. Aan de westzijde van Startblok
Zeeburg staat al een studentencomplex van woonstichting De Key met 541 tijdelijke woningen. Deze woningen blijven nog tenminste 4 jaar staan in Baaibuurt Oost.
Het Doebaai terrein bevindt zich aan de entree van de Baaibuurt Oost. Hier liggen kansen om het gebied een gezicht te geven. In deze buurt ontbreekt het aan voorzieningen, daarom vindt de gemeente het belangrijk dat er een aanvullend programma wordt gerealiseerd.Het gaat om tijdelijke voorzieningen voor een periode van 10 jaar, waarna ontwikkelingen met een permanente invulling van Baaibuurt Oost zullen volgen. De winnaar van deze prijsvraag kan geen rechten ontlenen aan de locatie voor de definitieve invulling.

Bron: Tenderned 15 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/205542

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *