Preventief en correctief onderhoud daken Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Preventief en correctief onderhoud daken Amsterdam

foto: Pexels.com

De gemeente Amsterdam zoekt opdrachtnemers, voor een periode van één keer twee jaar, met de optie tot twee keer één jaar verlengen, voor onderhoud aan daken (preventief en klein correctief onderhoud) waarbij er inzicht dient te worden verschaft in de ontbrekende gegevens van de daken. De geschatte waarde van de gehele opdracht bedraagt €3.300.000 voor een periode van vier jaar.

De opdracht is verdeeld in drie percelen. Per perceel wil de gemeente een overeenkomst sluiten met één leverancier. Het is gegadigden toegestaan om op alle percelen in te schrijven, maar het maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund bedraagt slechts één.

Bij de percelen handel het om een perceel gemeentelijke huisvesting, hierbij gaat het om 71 panden met een totale oppervlakte van 112.559 m2, een perceel maatschappelijk vastgoed (Onderwijs, Sport en Welzijn) bestaande uit 200 objecten met een totale oppervlakte van 182.069 m2 en als laatste een perceel Maatschappelijk Vastgoed met 119 unieke objecten (o.a. ateliers, broedplaatsen, kunst en cultuur).

Bron: Tenderned 28 augustus 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/173625

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *