Abri’s en vrijstaande reclame vitrines Gouda

Foto: Armada

De gemeente Gouda heeft een aanbesteding lopen voor een concessieovereenkomst inzake de plaatsing van abri’s, vrijstaande reclame vitrines en een toilet en de concessieverlening voor het exploiteren van reclame in deze objecten. Gedurende de looptijd van de concessieovereenkomst, (aanvang: 01 april 2020 einde 31 maart 2035),  is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en schadeherstel van de objecten.

Het gaat hierbij om circa 80 abri’s (welke momenteel eigendom zijn van de huidige opdrachtnemer en vervangen dienen te worden door de opdrachtnemer) en maximaal 50 Vrijstaande reclame vitrines.

Bron: Tenderned 28 augustus 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/173649

redactie Auteur

Geef een reactie