Overijssel plaatst concessie voor OV Twente – Aanbestedingsnieuws

Overijssel plaatst concessie voor OV Twente

©ZaZ 2020

Overijssel heeft een concessie uitgezet voor het OV in Twente. De inschrijving start voor de openbaar vervoer concessie in het gebied Twente en op de treinverbinding Zutphen-Hengelo-Oldenzaal (ZHO). De nieuwe concessie Twente – ZHO is een kortlopende concessie van maximaal vijf jaar. Tijdens deze concessie werkt de provincie aan de verduurzaming van de treinverbinding. Het bus- en treinvervoer in de nieuwe concessie gaat in december 2023 van start. Vervoerders kunnen tot oktober 2022 een aanbod indienen.

De provincie wil met deze aanbesteding een vervoerder vinden die het beste invulling geeft aan de doelen die er gesteld zijn voor het openbaar vervoer in Twente, zoals de vraag en het aanbod van openbaar vervoer zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Het huidige lijnennet vormt hierbij het uitgangspunt. Daarnaast is er ruimte om het busvervoer te verduurzamen.

Bij het opstellen van het Programma van Eisen is rekening gehouden met de gevolgen van de coronacrisis. In de afgelopen periode zijn er plannen voor de OV-concessies gemaakt zodat de OV-sector na de coronacrisis weer vitaal wordt en zonder extra overheidssteun op eigen benen kan staan. Structurele maatregelen, zoals mogelijkheden voor het aanpassen van de dienstregeling zijn verwerkt in de aanbestedingsdocumenten.

Daarnaast heeft de provincie besloten om inschrijvers een financiële tegemoetkoming te geven wanneer ze de concessie niet gegund krijgen, om zo een deel van de kosten voor het meedoen aan de aanbesteding te vergoeden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *