Ouders BSG Bergen in paniek, foutje Aanbestedingsnieuws? – Aanbestedingsnieuws

Ouders BSG Bergen in paniek, foutje Aanbestedingsnieuws?

Foto: Sovon/Google Maps

Tja, wat nu? Aanbestedingsnieuws is zeer precies waar het de data overneemt uit leidraden, toch ontvingen we vandaag een mail die ons op een fout attendeerde. Maar was het artikel wel fout? Tja een beetje wel, nou net dit ene artikel had niet onderaan de link naar de aanbesteding zodat gemakkelijk verder gekeken kon worden. Dat mag u ons aanrekenen en wordt hersteld. Maar wat is er dan wel aan de hand? Wij ontvingen van Sovon een mail met de volgende strekking:

Geachte redactie,

Een mooi stukje hebben jullie geschreven maar de startdatum van het project klopt niet. Als alles loopt zoals is beoogd dan gaan de leerlingen in februari 2023 naar een tijdelijke locatie en starten de werkzaamheden aan de BSG aansluitend.

Jullie stuk noemt juli 2022. Dat levert ons veel ongeruste berichten van ouders op, dus we zouden een rectificatie/aanpassing van dit bericht zeer waarderen.

Tja, dan vallen we terug op het oorspronkelijke document, de leidraad. Zoals u weet plaatsen wij een excerpt van de volledige tekst. We kunnen ook alles overnemen, maar dan kun je net zo goed de aanbesteding zelf lezen. Juist zo’n excerpt geeft een toegevoegde waarde omdat wij, zoals sommigen het noemen, het ambtelijk gereutel weghalen. Hieronder een schermkopie van de oorspronkelijke leidraad.

 

screen van de leidraad

En wij van Aanbestedingsnieuws schreven:

Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure wordt naar verwachting, en indien tot gunning wordt besloten, in juli 2022 opdracht verstrekt zodat in die maand ook met de werkzaamheden kan worden gestart. Ingebruikname van de nieuwe BSG is beoogd direct na de zomervakantie van 2024 (2 september 2024). De Aanbestedende Dienst beoogt op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ één inschrijver te selecteren voor de uitvoering van de werkzaamheden, startend met deelname aan de bouwteamfase (en mits met goed resultaat afgesloten de vervolgfase).

Inhoudelijk is deze tekst dus volkomen juist.  In juli 2022 wordt de opdracht verstrekt en wordt met de werkzaamheden gestart. Deze werkzaamheden behelzen de deelname in het bouwteam zoals ook in het artikel is vermeld. De verhuizing naar de tijdelijke huisvesting is gepland op 25 februari 2023. Ons artikel is dus correct, maar desalniettemin spijt het ons dat wij verwarring hebben veroorzaakt bij een deel van de lezers die als belanghebbenden bij dit project zeer geïnteresseerd waren in deze aanbesteding. Wij hopen met dit artikel wat onrust te hebben weggenomen.

Bronnen : Mail Sovon 28 februari 2022 en

Tenderned 9 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/251774

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *