Oplossing stikstofcrisis: anders eisen bij aanbesteden? – Aanbestedingsnieuws

Oplossing stikstofcrisis: anders eisen bij aanbesteden?

Maar liefst 80% van alle Rijksvastgoed-projecten ligt in een straal van 10 kilometer van een Natura2000 gebied. Dat blijkt uit een eerste analyse van Het Rijksvastgoedbedrijf. Programmamanager Martine Meerburg is echter optimistisch over de mogelijkheden die de stikstofcrisis biedt, zo blijkt uit de inzet bij een interview in het meest recente Kei-magazine, het huisblad van het Rijksvastgoedbedrijf. Oplossingen zoekt zij in anders aanbesteden.

Aanbestedingsnieuws denkt ook eens mee, en vindt het allemaal geen wonder. Alles in Den Haag ligt aan de kust en om aan de Natura2000 eisen te voldoen is bijna het hele kustgebied voor natura2000 gebied uitgemaakt. Heel Den Haag ligt wel ruimschoots binnen 10 kilometer van het strand. Daar speelt het probleem van de neerslag van stikstof echter maar beperkt, op het duinzand is vergrassing juist wenselijk, omdat het duin zo wordt verstevigd, de methaanuitstoot van varkensstallen is er ook al minimaal. In het Haagse slaat de NO in de lucht om tot NO2 veilig neer op ambtenarenlongen. In heidegebied daarentegen, gaan de pijpestrootjes (stevig groot gras) woekeren, wat juist wordt (d.i. werd) tegengegaan met begrazing, wat zo moeilijk is te regelen vanwege al die aanbestedingen (zie de soap rond schaapherder Westra).

Een van die oplossingen waar het Rijksvastgoedbedrijf dan ook zelf aan denkt, getuige het Kei magazine, is om scherpere milieu-eisen te stellen bij aanbestedingen. Daarbij denkt Meerburg de verplichting om met schonere motoren te werken en nieuwer en schoner materieel in te zetten. Het onderzoeken van mogelijkheden voor intern/extern salderen en het compenseren met extra natuur. behoort daar ook toe.

Aanbestedingsnieuws snapt wel dat de NOx uitstoot beperken het eerste is waar je aan denkt, als je werkt in de omgeving van de Utrechtsebaan. De Nederlandse heides zouden een stuk minder vergrast zijn, als herders helemaal niet hoefden aan te besteden.

Vergraste heide © zaz 2019

Voor elk RVB-project dat wordt aanbesteed, moet een stikstoftoets worden gemaakt. ‘Om te voorkomen dat projecten later in de uitvoering stil worden gelegd met alle dan bijkomende faalkosten. Het is nu misschien even verwarrend en vervelend, maar op de langere termijn is het natuurlijk wel winst op het gebied van duurzaamheid.’

Volgens het Rijksvastgoedbedrijf is er geen pasklare oplossing en ligt daarom een gebiedsgerichte benadering voor de hand.

‘Er wordt gewerkt aan een stikstofdrempelwaarde gecombineerd met en pakket stikstofbronmaatregelen. Als deze drempelwaarde toch weer omhoog gaat kan dit de huidige impasse doorbreken.’

Een frisse wind door Den Haag, daar zou de lucht wel erg van opknappen.

Bron: Rijksvastgoedbedrijf, Kei Magazine 8, 2019
https://magazines.rijksvastgoedbedrijf.nl/kei/2019/08/hoofdartikel-frank-foreman-%E2%80%98never-waste-a-good-crisis%E2%80%99

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *