Openbare marktconsultatie leerlingenvervoer Oss, Den Bosch, Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad en Uden – Aanbestedingsnieuws

Openbare marktconsultatie leerlingenvervoer Oss, Den Bosch, Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad en Uden

©Zaz 2020

Eind schooljaar 2020-2021 lopen de huidige overeenkomsten voor het leerlingenvervoer voor de gemeenten Oss, Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad en Uden (hierna gemeenten) af. De gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad en Uden kunnen de overeenkomst eventueel nog met één jaar verlengen. De overeenkomsten voor het Leerlingenvervoer voor de gemeente Den Bosch lopen respectievelijk af op 31 juli 2022 (inclusief een 4-tal verlengingen van een schooljaar) en 31 juli 2024 (inclusief een 4-tal verlengingen van een schooljaar).

Momenteel zijn deze gemeenten bezig met de voorbereiding van een inkooptraject voor het leerlingenvervoer. De aanbesteding zal mogelijk gezamenlijk gedaan worden. Onderdeel van dit traject is het houden van een marktconsultatie.  De aanbesteding van het leerlingenvervoer dient vanzelfsprekend te passen binnen het beleid van de gemeente Oss, Den Bosch, Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad en Uden . Kernpunten van dit beleid zijn:

    •     Ouders zijn primair verantwoordelijk voor opvoeding en vervoer van hun kinderen van en naar school.
    •     Maatwerk voor kind en gezin. Maatwerk houdt in: aangepast vervoer wanneer nodig, begeleiding wanneer nodig en mogelijkheid inzet van eigen vervoer. Bij maatwerk hoort ook onderzoek naar de vraag of andere hulpmiddelen en voorzieningen een bijdrage kunnen leveren aan vergroting van de zelfstandigheid van het kind en het gezin.
    •     Stimuleren zelfredzaamheid. Stimulering van zelfredzaamheid blijft een uitgangspunt. De invulling hiervan zetten we voort.
    •     Kwaliteit en veiligheid van het vervoer. Dit houdt in: verkeersveilig rijden met professionele chauffeurs en met goed, veilig en duurzaam materieel. Ook verstaan we hier sociale veiligheid in de bus inclusief extra begeleiding wanneer nodig.

Het vervoer vindt plaats op basis van de Wet passend onderwijs, Wet op het primair onderwijs, de Wet op expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de gemeentelijke verordening, de Wet personenvervoer 2000 en de krachtens deze wetten genomen besluiten. De gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad en Uden vervoeren op dit moment ongeveer 835 leerlingen. De gemeente Oss vervoert 330 leerlingen op dit moment. Op dit moment vervoert de gemeente Den Bosch ongeveer 550 leerlingen.

De marktconsultatie wordt namens de gemeenten Oss, Den Bosch, Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad en Uden uitgevoerd door de Gemeente Oss.  De contactpersoon voor deze marktconsultatie is Rian Loeffen.

Wij vragen u antwoorden zo volledig mogelijk in te vullen. Geef daarbij niet alleen aan hoe de praktijk nu is, maar vooral hoe het in de toekomst ook zou kunnen (of moeten) zijn. Welke risico’s en maatregelen horen daarbij?. Uw antwoorden vragen wij u in te dienen, uiterlijk op 20-09-2020. Indien uw antwoord voor de gemeente niet duidelijk is of tot vervolg vragen leidt, dan vragen wij u (digitaal) om een toelichting.

De vragen zijn opgenomen in het marktconsultatiedocument. De vragen hebben betrekking op duurzaamheid,kosternmethodiek, perceel en overeenkomst, stimuleren van de zelfredzaamheid, combineren doelgroepenververvoer, communicatie en flexabiliteit van het vervoer  Men vraagt u de antwoorden zo volledig mogelijk in te vullen. Geef daarbij niet alleen aan hoe de praktijk nu is, maar vooral hoe het in de toekomst ook zou kunnen (of moeten) zijn. Welke risico’s en maatregelen horen daarbij?. Uw antwoorden moeten uiterlijk 20 september 2020 ingediend zijn. Indien uw antwoord voor de gemeente niet duidelijk is of tot vervolg vragen leidt, dan vraagt de gemeente u (digitaal) om een toelichting.

Bron: Tenderned 27 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/203791

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *