Opdracht jeugdzorg Enschede getekend onder voorbehoud rechter – Aanbestedingsnieuws

Opdracht jeugdzorg Enschede getekend onder voorbehoud rechter

De 14 gemeenten die een opdracht voor jeugdzorg hebben aanbesteed, hebben deze onder voorbehoud gegund aan 25 zorgleveranciers. Tegen de uitspraak loopt nog een beroep van twee aanbieders. De aanbesteding is nu toch gegund, onder het voorbehoud dat het contract ontbonden kan worden afhankelijk van de uitspraak van de kort gedingrechter. Twee inschrijvers hebben namelijk door middel van het aanspannen van een kort geding bezwaar gemaakt tegen de gunningsbeslissing.

Er zijn twee kort gedingen tegen de gemeenten aangespannen met betrekking tot de voorgenomen gunning van 29 september 2016. De mondelinge behandeling van deze kort gedingen is eind november en de uitspraken worden uiterlijk twee weken later verwacht. De gemeenten hebben juridisch onderzocht of het mogelijk en wenselijk is om voor de overige winnende zorgaanbieders nu al tot definitieve gunning over te gaan. Op basis daarvan is besloten over te gaan tot definitieve gunning per 31 oktober 2016 onder de ontbindende voorwaarde dat de rechter in de aangespannen kort gedingen tot her aanbesteding van de opdracht oordeelt.

Het gaat om de aanbesteding maatwerkvoorzieningen alle leeftdscf4148ijden. De opdracht is gepubliceerd via Negiometrix.
Zie de aankondiging op TenderNed:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/169ecce47ad3c2613f2a1912a357d107
Bron: RTV Borne, 31 oktober 2016
Zie verder:
http://www.rtvborne.nl/definitieve-gunning-aanbesteding-%E2%80%9Cmaatwerkvoorzieningen-alle-leeftijden-2017%E2%80%9D/nieuws/item?835007

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *