Ontwikkeling woningbouwlocatie Heemspoort Heemskerk – Aanbestedingsnieuws

Ontwikkeling woningbouwlocatie Heemspoort Heemskerk

Bouwlocatie aan de Baandert in Heemskerk. Foto: Google Streetview

De aan te besteden opdracht betreft het voor eigen rekening en risico ontwikkelen van een appartementencomplex op de locatie Heemspoort aan De Baandert (locatie van het huidige tankstation). De reden hiertoe is – kort gezegd – de grote behoefte aan
woningen in de gemeente Heemskerk en de verwachting dat de druk op de woningmarkt de komende jaren aanhoudt. Beleidsmatig is bepaald dat er in Heemskerk vooral betaalbare woningen ontwikkeld moeten worden voor ouderen en jongeren. Voor de onderhavige locatie richt de gemeente Heemskerk zich op jongeren en starters. Het is van belang dat de te ontwikkelen woningen voor deze doelgroep betaalbaar opgeleverd worden. Er dient een appartementencomplex te worden ontwikkeld met minimaal twintig woningen. Uitgangspunt is dat het complex dient te bestaan uit tenminste vier woonlagen. Tenminste 55% van de woningen moet gerealiseerd worden in de sociale huur (maximaal DAEB-norm 2022 € 763) en/of sociale koop (maximaal 85% NHG-grens 2022, oftewel € 301.750). Het resterende deel dient gerealiseerd te worden onder de
NHG-grens (2022: € 376.300).
De opdracht van de ontwikkelaar bestaat uit twee verschillende fases. In fase 1 dient het ontwerp (tot en met een definitief ontwerp) te worden vervaardigd én dient de ontwikkelaar een participatietraject met de belanghebbenden uit te voeren. Als onderdeel van de gunningscriteria wordt een participatieplan uitgevraagd. Dit participatieplan moet de ontwikkelaar gedurende fase 1 uitvoeren. Indien het participatietraject conform het participatieplan is doorlopen en het definitieve ontwerp voldoet aan de opdrachtomschrijving, dan wordt de opdracht voor fase 2 (wijziging bestemmingsplan, aanvragen vergunningen en de realisatie van de woningen) verleend en zal de grond worden overgedragen. Het appartementencomplex inclusief bijbehorende buitenruimte dient uiterlijk 1 juli 2025 opgeleverd te zijn.

Ten behoeve van het ontwerp en de realisatie van een appartementencomplex inclusief bijbehorende buitenruimte worden de volgende overeenkomsten gesloten:
• Optieovereenkomst (fase 1)
• Koopovereenkomst (fase 2)
Deze overeenkomst ziet op de verkoop van de grond aan de gecontracteerde ontwikkelaar. Parallel met de koopovereenkomst (fase 2) wordt er tevens een anterieure overeenkomst over o.a. het openbare gebied afgesloten. De gemeente houdt een Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure (procedure met voorafgaande selectie). Het werk zal op grond van de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding, worden aanbesteed.

Bron: Tenderned donderdag 13 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/275706

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *