Financieel pakket gemeente Purmerend – Aanbestedingsnieuws

Financieel pakket gemeente Purmerend

Illustratie: pixabay.com

De gemeente Purmerend is in het bezit van een financieel pakket. Deze is end of life en de gemeente is op zoek naar een
nieuw pakket dat op de toekomst is voorbereid. Naast het financieel pakket is de gemeente op zoek naar een optionele mogelijkheid tot onder andere contractenregistratie maar niet limitatief. Met andere woorden de gemeente is op zoek naar een geïntegreerd pakket. De aangeboden oplossing is direct leverbaar en de levering van alle in de offerte opgenomen onderdelen is gedekt in het prijssjabloon. Alle functionaliteiten zijn toonbaar tijdens een demonstratie met uitzondering van de externe koppelingen. Als een bepaalde functionaliteit specifiek voor deze aanbesteding is ontwikkeld, dan wordt deze in de eerstvolgende release opgenomen als standaardfunctionaliteit van de oplossing. De gemeente is op zoek naar één leverancier die Purmerend volledig ontzorgd. Daarnaast dient het een stabiel en betrouwbaar pakket te zijn. De voorkeur gaat uit naar een bestaand en bewezen pakket. Het pakket dient 1 januari 2024 in productie te zijn. Dit wordt beschouwd als fatale datum.

Hoewel het nog niet aan de orde is bestaat de mogelijkheid dat binnen de contractperiode andere, aan de gemeente gerelateerde, organisaties gebruik kunnen maken van de af te sluiten overeenkomst. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties zoals Spurd, P3, het Waterlandsarchief, Werkom of andere gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente aan deelneemt.
De opdracht wordt in één perceel in de markt gezet vooral om de organisatorische gevolgen te verlagen.

De af te sluiten overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie jaar. De verwachte ingangsdatum is 1 januari 2023 en de overeenkomst eindigt op 31 december 2025. De gemeente heeft de mogelijkheid om de duur van de overeenkomst drie keer met vier jaar te verlengen. De aanbestedingsprocedure die van toepassing is op deze aanbesteding is de Europees openbare procedure. De inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving (emvi) heeft gedaan komt voor gunning van de opdracht in aanmerking. Voor deze aanbesteding is gekozen voor beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 13 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/275649

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *