Ontwerpteam sporthal en kindcentrum Cartesius Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Ontwerpteam sporthal en kindcentrum Cartesius Utrecht

Foto: Pixabay.com/Wokandapix

De gemeente Utrecht wil een overeenkomst afsluiten voor een integraal ontwerpteam voor de basisschool met kinderdagverblijf (kindcentrum) en sporthal in Cartesius. De gemeente is voor deze opdracht op zoek naar een integraal ontwerpteam bestaande uit minimaal een architect, een adviseur constructie, een adviseur installatietechniek, een adviseur bouwfysica, een kostendeskundige en een adviseur duurzaamheid/energieconcepten. Onder integraliteit wordt verstaan
een gebouwontwerp dat zowel ruimtelijk/functioneel als technisch en financieel in optimale samenhang is ontworpen en uitgewerkt. En waarbij alle in het ontwerpteam aanwezige disciplines op een gelijke wijze zijn gewogen en afgestemd.

In Utrecht west, vlakbij Station Zuilen, worden twee nieuwe woonwijken gerealiseerd.
• Cartesiusdriehoek is een nieuwe woonwijk in Utrecht en is ingeklemd tussen de Cartesiusweg, het treinspoor naar Amsterdam en het treinspoor naar Woerden.
• Tweede Daalsedijk is een nieuwe woonwijk tussen de Tweede Daalsedijk en het treinspoor naar Amsterdam.
In de twee gebieden tezamen worden gefaseerd ca. 4.000 woningen gerealiseerd. De wijk wordt in 6
fases gerealiseerd. De wijk wordt ontwikkeld volgens het ‘Blue Zone’-concept. “’Blue Zones’ zijn gebieden op de wereld waar mensen aantoonbaar langer gezond en gelukkig leven. De lessen die de wetenschap daaruit heeft gehaald worden in Cartesius Utrecht toegepast.”

De beschikbaar gestelde kavel voor het integrale gebouw is momenteel nog in gebruik als bedrijventerrein met kantoor en komt per 1 januari 2024 beschikbaar.
Kenmerken kavel:
– Totale grootte circa 8.728 m²
– Bouwvlak volgens bestemmingsplan circa 6.456 m²
– Bebouwingspercentage volgens bestemmingsplan = 55%
– Footprint gebouw maximaal circa 3.551 m²

De gemeente heeft de ambitie het gebouw duurzaam te bouwen. Hierbij is het van belang dat het ontwerpteam een visie heeft op ontwerpen aan de hand van levenscyclus kosten (LCC). Concreet heeft de gemeente de ambitie om het gebouw energieneutraal volgens Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) en gasloos te realiseren. Daarnaast dient het pand functioneel circulair gebouwd te worden. Dit betekent dat er gewerkt wordt met herbruikbare materialen in een demontabel ontwerp. Bovendien dient het gebouw, waar mogelijk, gereed te zijn om de slag van BENG naar ENG (Energie Neutraal Gebouw) te kunnen maken.

Voor deze opdracht volgt de gemeente de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure volgens de Aanbestedingswet 2012. De niet-openbare aanbestedingsprocedure bestaat uit een aanmeldingsfase en een inschrijvingsfase. Als er meer dan vijf aanmeldingen zijn, dan maakt de gemeente een selectie. De gemeente selecteert vijf gegadigden op basis van een aantal selectiecriteria. De gemeente wil de opdracht gunnen aan één inschrijver. De gemeente gunt de opdracht aan de  inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 18 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/261678

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *