Ontwerp en vervanging viaduct Hoog Burel – Aanbestedingsnieuws

Ontwerp en vervanging viaduct Hoog Burel

Huidig viaduct Hoog Buurlo. Foto: Google Streetview

Het betreft hier het viaduct Hoog Burel – object 33A-109-01, gelegen ten westen van Apeldoorn en loopt over Rijksweg A1. Het object ligt in een Natura 2000 gebied.Het project voorziet in het geheel vervangen van het bestaande kunstwerk zodat een nieuwe verbinding beschikbaar is die :

  • geschikt is voor alle verkeersklassen;
  • voldoet aan de reeds opgehaalde klanteisen;
  • voor een periode van 100 jaar betrouwbaar, beschikbaar, onderhoudbaar en veilig is.

( Hoe controleer je dat laatste?) 

De huidige brug is sinds twee jaar gesloten voor zwaar vrachtverkeer omdat door een constructiefout in 1968 (52 jaar geleden) er betonstukken afvallen. Als er destijds ook een levensduur is afgesproken van 100 jaar moet dan de bouwer niet op het matje komen?

De opdrachtnemer dient in hoofdzaak de volgende werkzaamheden te verrichten: Ontwerpen en uitvoeren van de vervanging van viaduct Hoog Burel over de A1 bij Apeldoorn. Alle werkzaamheden volgens de overeenkomst dienen verricht te worden op basis van een projectmanagementsysteem. Dit projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, dient gebaseerd te zijn op een
kwaliteitsmanagementsysteem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig.
Situatie aangaande COVID-19
Rijkswaterstaat vindt het van belang dat inschrijvers zich bij de aanbesteding wat betreft de effecten van de overheidsmaatregelen of RIVM
richtlijnen in verband met het coronavirus zoveel mogelijk kunnen baseren op dezelfde uitgangspunten. Omdat niet bekend is hoe de maatregelen zich zullen ontwikkelen dienen Inschrijvers rekening te houden met de in verband met de coronacrisis door de Nederlandse overheid en het RIVM genomen maatregelen voor zover bekend op het moment van inschrijving en hier van uit te gaan voor een mogelijke termijn tot en met 31 december 2021.

De aanbesteder is voornemens de opdracht te verlenen in de vorm van een design & construct contract, met als voorwaarden de UAV-GC 2005.

Bron: Tenderned 17 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/205802

1 thought on “Ontwerp en vervanging viaduct Hoog Burel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *