Dura Vermeer wint aanbesteding vervanging viaduct Hoog Burel – Aanbestedingsnieuws

Dura Vermeer wint aanbesteding vervanging viaduct Hoog Burel

Rijkswaterstaat heeft de vervanging van het viaduct Hoog Burel definitief gegund aan Dura Vermeer Divisie Infra BV. Het huidige viaduct wordt vervangen door een nieuw viaduct op dezelfde locatie. De werkzaamheden starten in januari 2022 en duren naar verwachting tot oktober van dat jaar.

Rijkswaterstaat heeft Dura Vermeer Divisie Infra BV geselecteerd, omdat deze opdrachtnemer het beste scoorde op de selectiecriteria planningsmanagement en risicobeheersing.Rijkswaterstaat kiest in principe altijd voor het gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV), waardoor naast de prijs ook andere kwaliteiten van de inschrijving gewaardeerd kunnen worden. Alleen in uitzonderingsgevallen, wanneer van een kwaliteitscriterium geen enkele meerwaarde te verwachten is, wordt een opdracht gegund op uitsluitend de laagste prijs.

Het huidige viaduct wordt gesloopt en vervangen door een nieuw viaduct op dezelfde locatie. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen januari en oktober 2022. Het nieuwe viaduct houdt dezelfde wegindeling als het huidige viaduct.

Sinds eind 2017 is viaduct Hoog Burel afgesloten voor zwaar vrachtverkeer. Tijdens de werkzaamheden in 2022 zal er hinder zijn voor het lokale verkeer en het wegverkeer op de snelweg A1. Op korte termijn wordt bekend wat de aard en de duur van de hinder wordt. Rijkswaterstaat geeft hierover meer informatie zodra de planning van de aannemer bekend is.

De vervanging van viaduct Hoog Burel is onderdeel van de Vervanging en Renovatie opgave van Rijkswaterstaat. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Ook zijn ze door de jaren heen zwaar belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Hierdoor neemt de kans op storingen toe en daarom worden ze nu versterkt, vernieuwd of vervangen. Voor deze opgave maakt Rijkswaterstaat zoveel mogelijk gebruik van slimme en duurzame technieken. Zo werkt Rijkswaterstaat aan de infrastructuur voor de komende generaties, zodat we ook in de toekomst vlot en veilig van A naar B kunnen reizen.

 

Over de opdracht schreef Aanbestedingsnieuws eerder:

Ontwerp en vervanging viaduct Hoog Burel

Huidig viaduct Hoog Buurlo. Foto: Google Streetview

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *