Onkruidbestrijding op verharding gemeente Groningen – Aanbestedingsnieuws

Onkruidbestrijding op verharding gemeente Groningen

De Gemeente houdt een Europees Openbare aanbesteding van RAW-beeldbestek Onkruidbestrijding op verharding, gemeente Groningen. Dit onderhoud omvat het beheersen van onkruid ter plaatse van rijwegen, parkeerplaatsen, fietspaden, voetpaden, bushaltes en verkeersgeleiders van elementenverharding en halfverharding. En het beheersen van onkruid rondom obstakels, het onkruidvrij maken van goten, het beheersen van natuurlijk afval op verharding en het beheersen klein en grof zwerfafval op verharding in de gemeente Groningen. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op diverse locaties verspreid over de gemeente Groningen:

  • stad Groningen,
  • Haren en omringende dorpen, diverse straten, en P&R terrein Haren
  • Ten Boer en omringende dorpen, diverse straten binnen de bebouwde kom,
  • P&R Kardinge.

De opdracht heeft een maximale contractduur van 4 jaar; 2 jaar (82 weken) vast en 2 keer één optiejaar.
De vaste contractperiode gaat in op 20 mei 2020 en eindigt op 31 december 2021.

Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt de opdrachtnemer op ‘present performance’ beoordeeld om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede ‘past performance’ van de opdrachtnemer te komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database van de landelijke systematiek gehosted door de CROW en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van ‘past performance’. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.

Bron: Tenderned 10 maart 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/189541

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *