Onkruidbeheer op Verhardingen Gemeente Halderberge – Aanbestedingsnieuws

Onkruidbeheer op Verhardingen Gemeente Halderberge

Foto: Pixabay.com

De gemeente Halderberge heeft een aanbesteding geplaatst met als doel te komen tot overeenkomsten met 2 of 3 aanbieders. De aanbesteding     ” De bestrijding van onkruiden op verhardingen ( elementen )” is verdeeld in 3 percelen, te weten:

  • Perceel 1: Onkruidbeheer op verhardingen Hoeven en Bosschenhoofd
  • Perceel 2: Onkruidbeheer op verhardingen Oudenbosch
  • Perceel 3: Onkruidbeheer op verhardingen Oud Gastel en Stampersgat

Er zal per perceel een overeenkomst worden afgesloten. Indien één aanbieder meerdere (twee) percelen toegewezen krijgt zal dit in één overeenkomst worden opgenomen. Aan één aanbieder kunnen maximaal twee percelen worden toegewezen. Het is inschrijvers toegestaan om op alle percelen in te schrijven, maar er geldt een maximum van twee percelen dat één inschrijver gegund kan krijgen. Inschrijvers dienen bij inschrijving in het inschrijfbiljet de percelen waarop ze inschrijven alsmede de volgorde van hun voorkeur (rangorde) aan te geven. De volgorde van voorkeur is enkel relevant indien inschrijver op meer dan 2 percelen als nummer 1 eindigt. De percelen worden gegund aan de als eerste in de ranking geëindigde inschrijver. Indien een inschrijver op meer dan 2 percelen als eerste eindigt dan krijgt hij de percelen gegund welke als
eerste 2 op zijn voorkeurslijst zijn opgenomen. Voor de overige percelen wordt inschrijver doorgehaald en wordt het desbetreffende perceel gegund aan de dan als eerste geëindigde inschrijver.

Onder de onkruidbeheer op verhardingen wordt verstaan het beheer van onkruiden op verhardingen in de kernen, binnen de bebouwde kommen, van Halderberge per perceel. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2022. De overeenkomst kan maximaal twee keer met één kalenderjaar door de opdrachtgever worden verlengd.

Tot de aanvang van deze overeenkomst vindt het beheer van onkruiden op de elementenverharding in de centra van de kernen van Halderberge plaats door gebruik van heet water en het overige gedeelte van de kernen met de inzet van borstelmachines. Deze methoden zijn overeenkomstig met het te behalen kwaliteitsniveau zoals dit verwoord is in het PvE.

Bron: Tenderned 29 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/198936

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *