Oneigenlijk grondgebruik Lisse – Aanbestedingsnieuws

Oneigenlijk grondgebruik Lisse

Voor rechtsgeldig gebruik van gemeentegrond of -water door derden is voorafgaande toestemming van de gemeente Lisse noodzakelijk. In de praktijk wordt er echter veelvuldig gebruik gemaakt van gemeentegrond en/of gemeentewater zonder toestemming van de gemeente.
In opdracht van de gemeente Lisse heeft een adviesbureau in 2022 een inventarisatie uitgevoerd van oneigenlijk grondgebruik in de gemeente. Hieruit is gebleken dat er in circa 372 gevallen sprake is van oneigenlijk grond- en watergebruik in Lisse.
Omdat deze inventarisatie inmiddels ca. 2 jaar oud is, bestaat het risico dat deze informatie niet langer volledig is. Om deze reden maakt een actualisatie onderdeel uit van deze opdracht.

De opdracht betreft het in kaart brengen en ongedaan maken van oneigenlijk grond- en watergebruik in de gemeente Lisse door een juridisch adviesbureau, gespecialiseerd in de aanpak van oneigenlijk grond- en watergebruik. Om dit document overzichtelijk en leesbaar te houden, wordt in dit document verder gesproken over oneigenlijk grondgebruik. Hieronder valt ook het oneigenlijk gebruik van gemeentewater. Een projectmatige aanpak stelt de gemeente in staat om in elk dossier maatwerk toe te passen: afhankelijk van de omstandigheden van het geval wordt in elke individuele casus naar een passende oplossing gezocht. Dit kan bestaan uit het in gebruik geven van de grond door middel van huur of bruikleen, verkoop van de grond of de terugvordering van de oneigenlijk gebruikte gemeentegrond. Na afronding van het project kan de gemeente
nieuwe gevallen van oneigenlijk grondgebruik weer in het reguliere proces behandelen.

De opdracht betreft een éénmalige opdracht voor het verrichten van juridische diensten ten behoeve van de legalisering en handhaving van oneigenlijk grondgebruik. De startdatum van de overeenkomst is 16 september 2024 en de verwachte doorlooptijd is twee jaar. Bij het laattijdig afbreken van de aanbestedingsprocedure zal in het specifieke geval
worden beoordeeld of eventueel sprake is van een vergoeding van (een deel) van de inschrijfkosten. aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure.

Bron: Tenderned dinsdag 21 mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/336925

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 22 mei 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *