Onderhoud wegbermen 2022 – 2026 Gelderland – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud wegbermen 2022 – 2026 Gelderland

Foto: Jos Scholman Groen BV

De provincie Gelderland is op zoek naar een opdrachtgever die op diverse wegen in de provincie het onderhoud uitvoert aan de wegbermen. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het verlagen van bermen
b. Het vervoeren van toepasbare grond
c. Het vervoeren van niet toepasbare grond
d. Het inventariseren en registreren van Flora en Fauna
e. Het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen

Aanvang van de werkzaamheden vanaf woensdag1 juni 2022. Het werk moet uiterlijk op donderdag 31 mei  2024 worden opgeleverd. Zes maanden voor het einde van de contractduur zal er een evaluatie plaats vinden. Na het verstrijken van de opleverdatum zal de overeenkomst, bij een goede beoordeling, eenzijdig verlengd worden door de opdrachtgever met maximaal twee keer één jaar tot en met 31 mei 2025 en uiterlijk tot en met 31 mei 2026. Een eventuele bovengenoemde verlenging van één jaar is sterk afhankelijk van de volgende aspecten:
– Het tijdig opleveren van de deelopdrachten zijn een zwaarwegende factor
– Het door de opdrachtgever beoordeelde percentage van de EMVI-prestatiemeting is gelijk of hoger dan het ingediende percentage bij inschrijving. Binnen twee weken na verstrekking van de deelopdracht dient er te zijn gestart met de
uitvoering van de werkzaamheden en uiterlijk zes weken na verstrekking van de deelopdracht dient deze in zijn geheel te zijn afgerond.

De aanbestedende dienst volgt in deze aanbesteding de openbare procedure. Deze opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige Inschrijving, zijnde de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft uitgebracht.

Bron: Tenderned dinsdag 5 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/258063

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *