Onderhoud verkeersregelinstallaties Leeuwarden – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud verkeersregelinstallaties Leeuwarden

Kaart: Gemeente Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden heeft 31 verkeersregelinstallaties (VRI) in haar areaal liggen. Deze VRI’s dienen beheerd en onderhouden te worden. Voor de invulling van deze opdracht zoekt de opdrachtgever een opdrachtnemer die proactief, vakkundig, ontzorgend, regievoerend en duurzaam te werk gaat
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • Het correctief onderhouden van verkeersregelinstallaties
 • Het preventief onderhouden van verkeersregelinstallaties
 • Nieuw werk, het verwijderen en/of leveren en aanbrengen van objecten van verkeersregelinstallaties

De omvang van het areaal, ten tijde van de start van het werk en niet uitputtend, met 31 verkeersregelinstallaties:

 • 31 verkeersregeltoestellen, waarvan 2 op terrein van ProRail, gesitueerd langs het spoor.
 • Circa 108 portalen
 • Circa 28 masten met uitlegger
 • Circa 295 universeelmasten
 • Circa 76 drukknoppalen
 • Circa 731 verkeerslantaarns
 • Circa 1961 lampen
 • Circa 1158 lussen

Aanvang werkzaamheden 1 juli 2020, de overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van drie jaar en een optionele verlengingsmogelijkheid van maximaal drie maal één jaar

Het doel is te komen tot een raamovereenkomst met één inschrijver die de Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) levert. De EMVI bestaat uit beste prijs-kwaliteit verhouding. Prijs wordt vormgegeven door het indienen van de inschrijfstaat en -biljet behorend bij de
raamovereenkomst. De kwaliteit wordt ingevuld door inzichten en kennis van de inschrijver op de kernpunten duurzaamheid en ontzorging.

O,ja uitsluitingsgronden zijn o.a. veroordelingen na 2015 voor terroristische activiteiten en kinderarbeid.

Bron: Tenderned 18 maart 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/190289

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *