Onderhoud openbaar groen en boomverzorging gemeente Hoeksche Waard – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud openbaar groen en boomverzorging gemeente Hoeksche Waard

Foto: Pixabay.com

De gemeente Hoeksche Waard heeft twee aanbestedingen geplaatst een voor onderhoud van het openbaar groen en een  voor een raamovereenkomst voor het verwijderen, planten en snoeien van bomen (3 percelen).

De aanbesteding Onderhoud openbaar groen betreft de volgende kernen:

 • Goudswaard
 • Nieuw-Beijerland
 • Nieuwendijk
 • Piershil
 • Zuid-Beijerland
 • Oud-Beijerland (alleen afsteken graskanten langs verharding)

De werkzaamheden van de opdracht bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:
Onkruidvrij maken boomspiegels, onkruidvrij maken beplantingsvakken, uitmaaien rand beplantingsvak, snoeien rand beplantingsvak, hagen knippen, afknippen vaste planten, verwijderen blad van gazons en beplantingen, verwijderen zwerfafval van gazons en beplantingen, afsteken graskanten langs verharding en het verwijderen stamopschot bomen.

De looptijd van de overeenkomst is twee jaar (2021-2022) en kan met twee jaar verlengd worden (2023- 2024)

De aanbesteding vindt plaats volgens de openbare procedure (Europees) conform hoofdstuk 2 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). Gezien zowel de waarde van de opdracht, de complexiteit als ook de marktsamenstelling, leent deze procedure zich daar het beste voor. Let op: waar in de ARW 2016 ‘werk’ staat, dient dit als ‘dienst’ te worden gelezen. De aanbestedende dienst hanteert de grondbeginselen transparantie, objectiviteit, nondiscriminatie en proportionaliteit, conform de aanbestedingsregels en het inkoopbeleid van de gemeente Hoeksche Waard. De opdracht wordt vastgelegd in een opdrachtbrief tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.

De aanbesteding raamovereenkomst voor het verwijderen, planten en snoeien van bomen (3 percelen). De hoofdzaak van de werkzaamheden ligt binnen de bebouwde kom. De werkzaamheden van de opdracht bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:

 • Vellen bomen;
 • Frezen of rooien stobben;
 • Planten bomen;
 • Water geven bomen;
 • Snoeien bomen;
 • Snoeien vormbomen;
 • Werkzaamheden t.b.v. calamiteiteiten (opruimen stormschade)

De opdracht is verdeeld in de volgende 3 percelen:

Kernen Perceel A

 • Blaaksedijk
 • Heinenoord
 • Oud-Beijerland

Kernen Perceel B

 • ‘s Gravendeel
 • Maasdam
 • Mijnsheerenland
 • Puttershoek
 • Westmaas

Kernen Perceel C

 • Klaaswaal
 • Goudswaard
 • Nieuw-Beijerland
 • Numansdorp
 • Mookhoek
 • Schenkeldijk
 • Strijen
 • Strijensas
 • Zuid-Beijerland

Een inschrijving dient betrekking te hebben op één, twee of drie percelen. De inschrijver dient duidelijk aan te geven op welk perceel en/of
percelen zijn inschrijving betrekking heeft. De aanbestedende dienst gunt niet meer dan één perceel aan één en dezelfde inschrijver, behoudens in die gevallen waarin hij de enige inschrijver is. Door het aantal te gunnen percelen te beperken wil de aanbestedende dienst de hoeveelheid werk op deze manier uitvoerbaar houden voor de individuele opdrachtnemers. Vanwege recente jurisprudentie is het verplicht een maximum omvang op te nemen in deze raamovereenkomst. Voor deze raamovereenkomst wordt gewerkt met een maximum van € 700.000,- voor alle percelen gezamenlijk, per jaar. De raamovereenkomst heeft een looptijd van één jaar (2021) en kan optioneel verlengd worden met drie jaar (2022,2223 en 2024) 

Bron: Tenderned 7 december 2020  Openbaar groen https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/213658 en boomverzorging https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/213643

 

1 thought on “Onderhoud openbaar groen en boomverzorging gemeente Hoeksche Waard

 1. Hello
  We are living in oranjeweg in zuid beijerland in front of the Boreken,a hudge part of this liitle wood , has been removed ,
  When do they start to plant new trees?
  would be great to have more infos concerning this palning . Please let me know as soon as possible .
  Thank you

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *