Onderhoud monumentale objecten gemeente Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud monumentale objecten gemeente Utrecht

Eén van de vele objecten in deze aanbesteding. Molen en koetshuis aan de Adelaarstraat. Foto: Google Streetview.

Deze aanbesteding van de gemeente Utrecht heeft als doel het uitvoeren van het bouwkundig onderhoud aan monumentale panden en de panden met een monumentaal karakter. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat met het benodigde onderhoud de bruikbaarheid en veiligheid gewaarborgd blijft en het aantal storingen wordt beperkt. De gemeente heeft er belang bij dat deze werkzaamheden dusdanig uitgevoerd worden dat de monumentale waarde op niveau blijft, of wordt verbeterd en heeft mede daarom als voorwaarde dat dit door een gespecialiseerd bedrijf wordt uitgevoerd op basis van monumentaal gerelateerde richtlijnen. Deze aanbesteding betreft een Europese open aanbesteding (volgens de aanbestedingswet 2012) voor het
laten uitvoeren van bouwkundig onderhoud aan monumentale panden en panden met een monumentaal karakter.

De aanbesteding betreft de uitvoering van het correctieve en planmatige bouwkundige onderhoud. Onder de bouwkundige werkzaamheden wordt met name timmerwerk, gevelwerkzaamheden, vervanging van tegelwerk, vervanging van sanitair en storingsonderhoud verstaan. Grootschalig schilderwerk valt niet binnen de scope. De technische specificaties waaraan het werk moet voldoen, de uitvoeringseisen en overige opdrachtspecifieke bepalingen zijn opgenomen in het bij de aanbestedingsdocumenten toegevoegde bestek.

De gemeente Utrecht heeft circa 100 monumentale panden in eigendom en circa 35 panden met een monumentaal karakter. Bij aanvang van de overeenkomst zal de omvang circa 65 monumentale panden en circa 20 panden met een monumentaal karakter zijn. Binnen twee jaar na opdrachtverstrekking zal de omvang verruimd worden naar de eerder genoemde omvang van
circa 100 monumentale panden en circa 35 panden met een monumentaal karakter. Veelal worden deze panden verhuurd, maar ze kunnen ook gebruikt worden door de eigen organisatie bijvoorbeeld als sportfaciliteit. De gemeente wil een raamovereenkomst aangaan met een maximale looptijd van acht jaar. De raamovereenkomst heeft een eerste vaste termijn van drie jaar, met daarna twee verlengingsopties, van respectievelijk twee en drie jaar. De gemeente kan over een periode van acht jaar onder deze raamovereenkomst opdrachten geven met in totaal een maximale financiële omvang van €7.600.000,- excl. BTW, incl. indexering. Let op! Zodra de genoemde maximale financiële omvang bereikt wordt binnen de gestelde maximale
contractduur, eindigt de raamovereenkomst van rechtswege. Als u zich niet kunt vinden in de maximale looptijd van acht jaar en/of in onze motivering, dan kunt u hier uiterlijk op de datum waarop de eerste mogelijkheid tot stellen van vragen eindigt vragen over stellen. Wij beantwoorden deze dan in de eerste Nota van Inlichtingen.

De gemeente wil de raamovereenkomst gunnen aan één inschrijver. De gemeente gunt de opdracht aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Voor deze opdracht volgt de gemeente de Europese openbare aanbestedingsprocedure volgens hoofdstuk 3 van het ARW 2016.

Bron: Tenderned woensdag 27 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/259921

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *