Onderhoud Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam

Foto: © VU Amsterdam

De opdracht betreft het beheer en onderhoud (zowel het planmatig als het niet planmatig onderhoud) op de bouwkundige en installatietechnische elementen van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam. De aanbesteding betreft een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure. Het doel van deze aanbesteding is om te komen tot een opdracht met één opdrachtnemer. De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengen met twee keer twee jaar. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 16 april 2024. De gunning vindt plaats op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteit verhouding. Inschrijvers worden uitgenodigd om op basis van de verstrekte informatie een aanbieding te doen met inachtneming van de eisen en wensen die in de  offerteaanvraag en de bijbehorende documenten zijn geformuleerd ten aanzien van onder andere de inschrijving, de levering, de dienstverlening en de voorwaarden. De uitgaven op historische basis bedragen over de afgelopen drie jaar € € 648.189,-per jaar.

Het hoofdgebouw vormt het hart van het universiteitscomplex waarbij onderwijs, onderzoek en kantoorfunctionaliteit onder één dak gehuisvest zijn. Het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit (VU) is vernieuwd (vooral bouwkundig) om ook de komende jaren het visitekaartje van de VU te zijn. Studenten, wetenschappers en bedrijfsleven komen in het hoofdgebouw samen om kennis te delen en inspiratie op te doen. Het is de vestigingsplaats van de Universiteitsbibliotheek, enkele faculteiten en 7.300 alfa- en gammastudenten volgen er onderwijs. Met een honderdtal congressen, meer dan driehonderd promoties, inauguraties, de opening van het academisch jaar en de dies (de verjaardag van de Vrije Universiteit), trekt het hoofdgebouw veel bezoekers. Ook evenementen als het jaarlijkse “On the Roof” Filmfestival op het dak van het hoofdgebouw, trekken veel publiek. De huidige exploitatie termijn van het hoofdgebouw is gezet op acht jaar. Het gebouw wordt na deze periode gecontinueerd. In de beleidskeuzes met betrekking tot het onderhoud gaan we uit van de eerdergenoemde acht jaar. De planning is dat vanaf 2032 het Hoofdgebouw gerenoveerd gaat worden.

 

Bron: Tenderned donderdag 7 december 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/318922

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 8 december 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *