Onderhoud gazons gemeente Altena – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud gazons gemeente Altena

Foto: Pixabay.com

De werkzaamheden van de opdracht in deze aanbesteding bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:
– Beheersen grashoogte gazon
– Maaien en afruimen loof bolgewassen
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Altena;
– Sleeuwijk – Andel – Woudrichem – Veen – Rijswijk – Wijk en Aalburg – Giessen – Genderen – Uitwijk – Drongelen – Waarhuizen – Eethen en Oudendijk.

De opdrachtnemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke omstandigheden, de ligging van het werkterrein, de bodemgesteldheid, de draagkracht, los- en laadmogelijkheden en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. Niet alle locaties zijn goed bereikbaar. Bijvoorbeeld terreinen welke alleen bereikbaar is via smalle toegangen, achterpaden, dammen e.d. Inzet van kleiner materieel of handmatige uitvoering is dan vereist om het onderhoud uit te kunnen voeren. De vlakheid van de ondergrond van de gazons varieert door het zettingsgevoelige gebied waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Structuurbederf, insporing en schade van terreindelen (verhard en onverhard) dient te worden voorkomen. De opdrachtnemer dient voor zijn kosten en met toepassing van zijn materiaal/materieel hiertoe passende maatregelen te treffen. Maatregelen kunnen afhankelijk zijn van weersomstandigheden, deze afhankelijkheid behoort tot het risico van de opdrachtnemer. Eventuele schade en herstel daarvan is voor risico en rekening opdrachtnemer. De wegen mogen niet voor het doorgaand verkeer worden afgesloten, een minimale doorgang van 3.0 meter moet gegarandeerd worden.

Het betreft een Europese openbare procedure. Het gunningscriterium is de Economisch Meest Voordelige Inschrijving op basis van Laagste Prijs.

Bron: Tenderned woensdag 7 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/281607

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *