On­der­zoek mogelijk zon­ne­park stort­plaats Mont­fort – Aanbestedingsnieuws

On­der­zoek mogelijk zon­ne­park stort­plaats Mont­fort

Op initiatief van Coöperatie Duurzaam Roerdalen wordt een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een zonnepark van zo’n 20 hectare op de vuilstortplaats langs de A73 in Montfort, gemeente Roerdalen. Eigenaar Attero gaat met de gemeente Roerdalen, de provincie Limburg en Coöperatie Duurzaam Roerdalen samen onderzoeken of de aanleg daarvan in 2021 kan gaan starten.

De komende maanden gaan partijen met elkaar onderzoeken of de ontwikkeling van een zonneweide op deze heuvel technisch, financieel en juridisch haalbaar is. Attero zal als eigenaar van de stortlocatie de opdrachten voor de uitvoering van diverse onderzoeken verstrekken. De coöperatie Duurzaam Roerdalen heeft het initiatief genomen nadat de gemeenteraad van Roerdalen instemde met de motie ‘Haalbaarheidsonderzoek zonnepark ‘. De coöperatie zal onder haar leden en bij de inwoners van de gemeente Roerdalen navragen hoe zij over de creatie van een dergelijke zonneweide denken en of zij in (een deel van) de zonneweide willen participeren, zodat zij mee kunnen delen in de financiële en/of energieopbrengst. Om het gehele proces te stimuleren en te kunnen ondersteunen heeft de provincie Limburg aan de coöperatie een subsidie van maximaal € 20.000 beschikbaar gesteld. De gemeente Roerdalen houdt bij de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan alle belangen uit de omgeving tegen het licht.

De planprocedure start na de zomervakantie 2019, waarbij het streven is om de SDE++ (stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) aan te vragen in 2020. Afhankelijk van de toekenning kan op z’n vroegst in het voorjaar 2021 een start worden gemaakt met de aanleg van het zonnepark.

Bij de keuze voor zonneparken hanteert de Provincie als uitgangspunt zuinig en meervoudig ruimtegebruik. Het zonnepark op de stortplaats Montfort is hiermee een uitstekende kans, doordat het aansluit bij de beleidsuitgangspunten van de provincie Limburg, en bijdraagt aan de Limburgse duurzame energie-opgave.

Bron: Limburg.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *