Nu wel inschrijvingen op de aanbesteding Veren Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Nu wel inschrijvingen op de aanbesteding Veren Rotterdam

Nu zijn er dan wel eindelijk inschrijvingen op de aanbesteding voor de Waterbus; veren van Rotterdam naar Dordrecht, Papendrecht en Werkendam. De Provincie Zuid-Holland heeft op 3 februari 2 inschrijvingen ontvangen voor de aanbesteding van het Personenvervoer over Water (PoW) Rotterdam – Drechtsteden.

De 2 inschrijvers zijn Aquabus BV, een joint venture van Arriva en rederij Koninklijke Doeksen die het huidige contract al sinds 2010 uitvoert, en een combinatie van Aqualiner BV en Swets ODV Maritiem BV.

Gedeputeerde Jeannette Baljeu: “Ik ben bijzonder verheugd dat er 2 partijen zijn die zich hebben ingeschreven voor het Personenvervoer over Water Rotterdam – Drechtsteden. Zo is er wat te kiezen”. De regio Drechtsteden draagt via de Provincie met jaarlijks ongeveer €750.000 bij aan het nieuwe contract. Naar verwachting maakt de provincie eind maart bekend welke inschrijvende partij in de beoordeling het hoogste scoort en per 1 januari 2022 het personenvervoer over water in het genoemde gebied mag gaan verzorgen.

Eerder in 2019 bleven inschrijvingen nog uit. In reactie daarop heeft de Provincie Zuid-Holland de jaarlijkse exploitatiebijdrage met €700.000 verhoogd tot €6 miljoen, en een aantal vervoerkundige eisen zijn naar beneden bijgesteld. De provincie heeft zijn eisen ” omgezet in wensen”. Dat blijkt een gunstig resultaat te hebben voor wat betreft het aantal ontvangen inschrijvingen. Of het ook een gunstig resultaat heeft voor wat betreft de veerdienst, dat moeten we nog maar afwachten. Zoals we eerder berichtten, had Zuid-Holland bij de eerdere uitvraag eisen uitgevraagd waar niet aan kon worden voldaan als het veer ook nog moest blijven drijven.

De eisen zijn aangepast na input van een marktconsultatie. Het doel van deze marktconsultatie is om vervoerders de gelegenheid te geven terugkoppeling te geven op dit PvE (Bijlage A) op met name de onderwerpen duurzaamheid en innovatie, overname van de schepen en personeel, aanbestedingsprocedure, mobiliteit, flexibiliteit, netwerk en betaalmethodes. De uitkomsten van deze marktconsultatie gebruikt de provincie als input – waar relevant en mogelijk – voor het definitieve PvE.

Het ging daarbij, zoals we al eerder berichtten, om eisen met betrekking tot de dienstregeling. De eis tot het bedienen van Kinderdijk in de winter wordt omgezet in een wens. De toegestane maximale vaartijd Rotterdam – Dordrecht wordt verruimd van 60 naar 75 minuten, zodat inschrijvers hun dienstregeling efficiënter kunnen inregelen. En de eis voor minimaal oproepafhankelijke bediening van het traject Dordrecht – Sliedrecht wordt omgezet in een wens, gezien het huidige lage gebruik dat mede een gevolg is van de opwaardering van de MerwedeLingelijn.

Ook wat duurzaamheid betreft, zijn de eisen naar beneden bijgepast. De provincie wil zero-emissie maar over de vraag of dat wel mogelijk is, verschillen de ondernemers van mening. Zuid-Holland zei daar al over: “Een vervoerder die wel meteen vanaf de start van het contract wil gaan varen met een vloot die volledig zero-emissie is, kan wel direct een contract van 15 jaar krijgen. Het is nu aan de marktpartijen om te laten zien wat ze op dit gebied wel of niet kunnen leveren.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *