Waterongevallen voertuigen Veiligheidsregio Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Waterongevallen voertuigen Veiligheidsregio Utrecht

Foto: VRU

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU)  is van plan om een overeenkomst te sluiten met één opdrachtnemer voor het turn-key in en opbouwen van drie waterongevallen voertuigen (WO voertuigen). VRU heeft in de afgelopen jaren drie van de zeven waterongevallen voertuigen vervangen. De huidige WO voertuigen voldoen technisch en functioneel aan de gestelde eisen. Inmiddels voert VRU het volledige onderhoud van de vloot tot en met onderhoudsniveau 3 uit in eigen beheer. VRU kiest ervoor om de in en opbouw zoveel als mogelijk gelijk te houden met de nu aanwezige WO voertuigen. De reden hiervoor is dat VRU streeft naar verregaande uniformiteit en standaardisatie en wordt maximale aansluiting gezocht bij de huidige WO voertuigen. De onderbouwing hiervoor is dat, zoals eerder genoemd, dezelfde werkwijze gehanteerd kan worden, intervallen, schema’s, aantallen en gebruikte componenten zoveel mogelijk overeen komen. Daarnaast voor de gebruikers een eenduidige bediening, bedieningsinstrumenten, wijze inbouw bepakking, positie van instrumenten panelen, schakelaars, pictogrammen, visualisatie van schakelingen op displays, etc. zoveel mogelijk overeen komen met de aanwezige voertuigen.

Om deze reden zijn vanuit de landelijke aanbesteding brandweervoertuigen inmiddels drie basis voertuigen (Mercedes Benz Sprinter) aangeschaft. Deze voertuigen zijn m.u.v. door Mercedes Benz doorgevoerde modelwijzigingen een kopie van de drie aanwezige voertuigen. Veiligheidsregio Utrecht heeft via marktonderzoek aangetoond dat de huidige opbouw en inrichting in dit model Sprinter nagenoeg is te kopiëren.

Conform de landelijke overeenkomst voorziet Visser Leeuwarden de voertuigen van optische en geluidsignalen en de striping. Om tot een goede afstemming te komen zal VRU een overleg initiëren tussen Mercedes Benz, Visser Leeuwarden en de potentiële leverancier voor de op en inbouw om tot een gezamenlijk product te komen. Door met één opdrachtnemer een overeenkomst aan te gaan voor de gehele opdracht heeft bovendien opdrachtgever één aanspreekpunt met betrekking tot de uitvoering van de opdracht. Voorts blijft de mededinging voldoende gewaarborgd bij de huidige vormgeving van de opdracht.

De VRU zoekt niet alleen een opdrachtnemer die het geëiste levert, maar zoekt ook een betrouwbare, flexibele en solide partner. De VRU vraagt het volgende aan de opdrachtnemer:

  •  Het turn-key opleveren in en opbouwen van drie waterongevallen voertuigen  onderhoud (niveau 4) en service, alsmede het leveren van aanverwante diensten;
  • Gedurende de looptijd van de overeenkomst, de opdrachtgever op de hoogte houden van ontwikkelingen in kwaliteit en innovaties en op basis daarvan voorstellen tot verbetering doen aan opdrachtgever;
  • Het leveren van onderdelen gedurende de levensduur van de afgenomen producten en diensten;
  • Ondersteuning bieden gedurende de levensduur van de afgenomen producten en diensten;
  • Het opleiden en instrueren van ongeveer 15 monteurs;
  • Het incidenteel opleiden en instrueren van nieuwe monteurs.

Bron: Tenderned 4-2-2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/186731

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *