Noord-Holland houdt concessie vervoer Gooi en Vechtstreek – Aanbestedingsnieuws

Noord-Holland houdt concessie vervoer Gooi en Vechtstreek

De provincie Noord-Holland is opdrachtgever van de openbaar vervoer concessie in Gooi en Vechtstreek waar de gemeenten Hilversum, Wijdemeren, Gooise Meren, Blaricum, Huizen, Laren en Weesp onder vallen. De huidige concessie eindigt op 10 juli 2021. Sinds eind 2018 heeft de provincie Noord Holland een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de aanbesteding van de nieuwe concessie, voor weer een looptijd van maximaal 10 jaar. De provincie is concessiehouder en besteedt de opdracht naar verwachting in juli aan.

Op 18 december 2018 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) de Nota van Uitgangspunten vastgesteldwaarin de doelen van de aanbesteding van de nieuwe concessie zijn vastgelegd. Deze Nota van Uitganspunten is uitgewerkt tot een ontwerp Programma van Eisen (PvE) dat op 19 maart 2019 door GS is vastgesteld.

Ontwerp_Programma van eisen ov-concessie Gooi en Vechtstreek (20 maart 2019, pdf, 1MB)

De provincie vraagt de vervoerder naar een vervoerplan voor het moment dat de busbaan HOV in ’t Gooi (2022) in gebruik genomen wordt. Aan dat vervoerplan stelt de provincie minimumeisen. De vervoerder maakt op basis hiervan een aanbod waarmee hij denkt de concessie te kunnen winnen. De provincie beoordeelt dit aanbod in de aanbestedingsprocedure. Het plan van de vervoerder kan er anders uitzien dan het huidige
buslijnennet.

De nota van uitgangspunten is de voorloper van het programma van eisen (PvE), en het PvE is de basis voor de aanbesteding. Het ontwerp PvE wordt op 18 maart door GS vastgesteld. Daarop volgt een inspraakperiode van 6 weken. De gemeenten hebben geen formele bevoegdheid bij het verlenen van de nieuwe concessie, maar de colleges van de betrokken gemeenten worden wel in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op het ontwerp PvE.

Het Plan van Eisen ligt van woensdag 20 maart tot en met vrijdag 3 mei 2019 ter inzage. Voor belanghebbenden is er de mogelijkheid om schriftelijk te reageren via aanbestedingOVconcessieGV@noord-holland.nl.

Eerder berichtten de regiogemeenten over de planning, dat die er uit zag als volgt:

  • Eind maart: Vaststelling concept PvE door GS
  • Eind april: Vaststelling reactie van de colleges op het ontwerp PvE
  • Begin mei: Vaststelling definitieve reactie Gooi&Vechtstreek in het regionaal pfho Fysiek Domein
  • Juli: Vaststelling definitief PvE door GS
  • Augustus – juli 2021: aanbesteding, gunning  en implementatieperiode vervoerder
  • 12 Juli 2021: start nieuwe concessie.

Zie ook:

Electrische bussen van Connexxion op Schiphol ©Schiphol Group

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Openbaar_vervoer/Beleidsprogrammas/Aanbestedingen/Beleidsdocumenten/Ov_concessie_Gooi_en_Vechtstreek

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Openbaar_vervoer/Beleidsprogrammas/Aanbestedingen/Beleidsdocumenten/Ov_concessie_Gooi_en_Vechtstreek
https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Nieuws/Nieuwsitems/Ontwerp_Programma_van_Eisen_voor_nieuwe_OV_concessie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *