Aanbesteding Afvalinzameling regio utrecht verwacht – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding Afvalinzameling regio utrecht verwacht

De gemeenten rond Utrecht, verzameld in de AVU, (afval verzameling Utrecht) gaat de afvalinzameling opnieuw aanbesteden en verwacht dat het verbranden van huisvuil een stuk duurder wordt.

Naar verwachting is de aanbesteding daartoe medio 2019, en een commissievergadering over de strategiebepaling die voorafgaand daaran plaatsvindt, wordt 4 april aanstaande gehouden .

Ter voorbereiding daarop, hebben de fracties van D66, Student & Star

Bron: Duurzaam Amsterdam

ter, Stadsbelang Utrecht, Christenunie, PvdA, CDA, VVD en GroenLinks de volgende vragen gesteld:
1. Wat vindt het college van de voorgestelde aanpak van de AVU voor de komende aanbesteding?
2. Is het college voornemens om de door hen voorgestelde kaders ten behoeve van de aanbesteding voor te leggen aan de gemeenteraad?
3. Hoe verhoudt de werkwijze van AVU zich tot de Utrechtse ambities? Zowel in de capaciteit als de mogelijke maatregelen en randvoorwaarden in het kader van de duurzaamheid ziet de marktsituatie er nu anders uit dan ten tijde van de vorige aanbesteding. Ook kwam er naar voren dat het tarief voor het verwerken van het afval met grote zekerheid omhoog zal gaan.
4. Is het college bereid om inzichtelijk te maken welke mogelijkheden er zijn om te sturen op
prijs dan wel duurzaamheid binnen de aanbesteding en dit voor te leggen aan de raad?
5. Ziet het college mogelijkheden om nog andere maatregelen te nemen die de kosten voor de
inwoners eventueel kunnen verlagen in relatie tot de afvalstoffenheffing?
6. Ziet het college hierbij ook mogelijkheden om de hoeveelheid restafval te verminderen
gezien de stijgende prijzen voor het verbranden van restafval?
Tijdens de avond werd er ook gediscussieerd over de beperkte capaciteit die er in de markt is voor
nascheiding. Dit terwijl met nascheiding er bijvoorbeeld nog 30 procent GFT gewonnen kan worden
uit het restaval.
7. Welke mogelijkheden ziet het college om zich in te zetten voor meer nascheiding van het
afval?
8. Ziet het college mogelijkheden om bij deze aanbesteding al meer te bereiken op het gebied
van nascheiding en daarmee meer herbruikbare materialen te winnen uit afval?

 

Zie ook:

Vragenuur – 07-02-2019MV 10 Aanbesteding AVU.docx

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *