nieuwbouw school voor primair onderwijs ‘De Zeeraket’ te Almere – Aanbestedingsnieuws

nieuwbouw school voor primair onderwijs ‘De Zeeraket’ te Almere

Foto: Gemeente Almere

De gemeente Almere wil als aanbestedende dienst en opdrachtgever drie overeenkomsten sluiten voor elk perceel één  met maximaal één marktpartij per perceel. Het werk, de opdracht en daarbij horende werkzaamheden betreffen de bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektrotechnische uitvoeringswerkzaamheden voor de nieuwbouw van een 16-klassige basisschool met een gymzaal. De te selecteren en contracteren bouwkundige aannemer (perceel 1) wordt verantwoordelijk voor de uitvoeringscoördinatie. De nieuw te bouwen school bestaat op hoofdlijnen uit lesruimten, kantoor- en nevenruimten en een vrijstaande gymzaal. De bouwlocatie is gelegen in Duin te Almere Poort. Het te realiseren vloeroppervlak bedraagt ca. 2.950 m2 (school 2.500 m2, gymzaal 450 m2) en bestaat uit 2 bouwlagen. De terreininrichting maakt geen deel uit van de opdracht. De school is bouwkundig ontworpen conform de richtlijnen voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG). Dat houdt in dat het gebouw voldoet aan hoge isolatiewaarden om een zo laag mogelijk energieverlies te bereiken. Almere volgt voorafgaand aan de contractering een “niet-openbare” nationale aanbesteding die is verdeeld in twee fasen: 1. de selectiefase en 2. de gunningsfase. In de selectiefase kunnen per perceel maximaal 5 ‘gegadigden’ zich op basis van hun ‘aanmelding’ kwalificeren om in de gunningsfase als ‘inschrijver’ een ‘inschrijving’ in te dienen. Indien minder dan vijf gegadigden kunnen worden geselecteerd kan de gemeente de procedure in de gunningsfase met minder gegadigden voortzetten. De gemeente kiest voor deze procedure omdat deze passend is bij de opdrachtwaarde van deze
werkzaamheden voor het totale project. De waarde overschrijdt niet het drempelbedrag voor Europese aanbestedingen. Derhalve is er geen sprake van een Europese procedure.
 De looptijd van de overeenkomsten zijn 14 maanden zonder verlenging.  Definitieve gunning zal naar
verwachting begin oktober 2020 mogelijk zijn, waarna kan worden gestart met de bouwvoorbereidende werkzaamheden

Bron: Tenderned 14 mei 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/195213

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *