Raamovereenkomst drainage onderhoud Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Raamovereenkomst drainage onderhoud Den Haag

Foto: Pixabay.com

De afdeling Stedelijk Beheer, Riolering, Wegen en Bodem is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de riolering en drainagesystemen in Den Haag. Om het beheer uit te kunnen voeren, zijn fysieke werkzaamheden in de openbare ruimte nodig. Deze werkzaamheden worden opgedeeld in twee categorieën. Planmatig beheer en regulier beheer. Planmatig beheer is het meerjarige programma dat op basis van individuele projecten worden uitgevraagd en voorzien in de vervanging en/of renovatie van het hoofdstelsel. Voor regulier beheer worden raamcontracten afgesloten waaronder het onderhoud aan drainage systemen. In verschillende delen van de gemeente Den Haag is een drainagesysteem aangelegd om het grondwaterpeil op de juiste diepte te houden. Drainage is voornamelijk toegepast in alle Vinex wijken, Wateringseveld, Leidseveen en Ypenburg. De drainage in de Vinexwijken beslaat 90-95% van het totale beheerbestand binnen de gemeente. De werkzaamheden omvatten vooral het herstel van drainageleidingen. De opdracht wordt aanbesteed volgens de nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure met een selectie- en gunningsfase.

De looptijd van de raamovereenkomst  is 24 maanden. De overeenkomst kan met twee maal één jaar verlengd worden.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *