Nieuwbouw multifunctioneel centrum Dodewaard (architect) – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw multifunctioneel centrum Dodewaard (architect)

Bouwlocatie Dalwagen Dodewaard. Foto: Google Streetview

In Dodewaard is er een breed gedragen wens voor een nieuw multifunctioneel centrum als plek van samenkomst. Het betreft een multifunctioneel centrum bestaande uit een dorpshuis met onder andere een bibliotheek, fysiotherapie, een zorgfunctie, twee scholen voor primair onderwijs, een kinderopvangorganisatie en een sporthal (bestaand) met kleedruimten, opslagruimte, enz. voor de voetbalvereniging. De exacte plaats van de nieuwbouw is reeds bekend, deze zal gerealiseerd gaan worden rondom/aan Verenigingshal de Eng aan de Dalwagen in Dodewaard in de gemeente Neder-Betuwe.

De aanbestedende dienst heeft het voornemen een volledig ontwerp (tot en met uitvoeringsgereed ontwerp/bestek) te laten opstellen door de architect, welke na afronding in de markt wordt gezet op basis van een traditionele contractvorm (UAV 2012). De opdrachtverstrekking vindt plaats op basis van de DNR 2011, eerste herziening, juli 2013 en de conceptovereenkomst (welke wordt verstrekt in de gunningsfase). De opdrachtgever behoudt het recht om via bijvoorbeeld Engineering & Build, Bouwteam of een andere bouworganisatievorm het ontwerp tijdens de ontwerpfase op de markt te brengen. De opdracht omvat de architectonische, bouwkundige en constructieve ontwerp- en advieswerkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw en het bijbehorende terrein. Gekozen wordt voor een samenvoeging van deze werkzaamheden in één perceel. Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure zal naar verwachting, en indien tot gunning wordt besloten, in augustus 2022 de opdracht worden verstrekt zodat in augustus 2022 met de werkzaamheden kan worden gestart.

De aanbesteding vindt plaats volgens een Europese niet-openbare procedure onder toepasselijkheid van de Aanbestedingswet 2012. De niet-openbare procedure houdt in dat de aanbesteding in twee fasen geschiedt. In de eerste fase vindt een selectie plaats. Op basis van de geschiktheidseisen en eventueel selectiecriteria maakt de Beoordelingscommissie een selectie uit alle aanmeldingen van  gegadigden met het doel te komen tot de selectie van vijf gegadigden. De aanbestedende dienst is voornemens de geselecteerde gegadigden uit te nodigen tot deelname aan de gunningsprocedure. Met de uitnodiging worden de aanbestedingsdocumenten verstrekt, waaronder het Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen, de gunningsleidraad en de conceptovereenkomst(en). De aanbestedende dienst beoogt op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding één inschrijver te selecteren voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Bron: Tenderned zondag 17 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/259280

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *