Nieuwbouw Kindcentrum Koos Meinderts Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Kindcentrum Koos Meinderts Den Haag

Impressie: © Stichting Lucas Onderwijs

De Koos Meindertsschool, kinderopvang 2Bevers en peuterspeelzaal de Jonge Bevers zijn drie partners op weg naar één KindCentrum (KC). Dit betekent dat er een voorziening wordt gevormd waarin onderwijs en kinderopvang daadwerkelijk als één multidisciplinair team integraal samenwerken met de omgeving. Met één missie en visie op leren en op de ontwikkeling van kinderen. De nieuwbouw wordt gerealiseerd op de huidige locatie in een jaren 80 wijk. Het huidige gebouw is een
een-laags gebouw waarin oorspronkelijk twee aparte scholen gehuisvest waren die een aantal jaren terug gefuseerd zijn tot één school. Het programma voor de nieuwbouw is groter dan het huidige gebouw. In het bestemmingsplan is een een-laags gebouw omschreven, door de nieuwbouw in twee lagen te ontwerpen ontstaat een compacter en duurzamer gebouw met meer buitenruimte.

In september 2021 is een eerdere aanbesteding gestart voor de realisatie van de nieuwbouw van KC Koos Meinderts. In november 2022 is deze aanbesteding vroegtijdig beëindigd, aangezien de ontvangen inschrijving is afgewezen.
Hierna is de aanbesteder overgegaan tot (wezenlijke) wijziging van de opdracht, waarbij diverse optimalisaties en bezuinigingen in het ontwerp zijn doorgevoerd en de uitvoeringsplanning is gewijzigd. Ook wordt voor deze heraanbesteding het gunningscriterium aangepast naar de beste prijs-kwaliteitsverhouding, waarbij onder andere ontwerpoptimalisaties door uitvoerende partijen aangedragen kunnen worden. De Stichting Lucas Onderwijs beoogt in 2025 nieuwe huisvesting voor de Koos Meindertsschool in gebruik te nemen.

Het programma van de nieuwbouw bestaat uit:
• Koos Meindertsschool 2.455 m2 BVO
• Multi Functionele Accommodatie 230 m2 BVO
• Gymzaal 455 m2 BVO
• KDV/BSO 2Samen 506 m2 BVO
Totaal programma 3.646 m2 BVO
De fase “technisch ontwerp / bestek” wordt in juli 2023 afgerond. De omgevingsvergunning is inmiddels verleend. Hiertegen zijn enkele bezwaren ingediend. Het definitieve collegebesluit over het verstrekken van de omgevingsvergunning wordt in juni 2023 verwacht. De tijdelijke huisvesting is eind 2023 beschikbaar. De sloop kan niet starten voordat de school verhuisd is.
De opdracht voor het werk omvat de sloopwerkzaamheden, het bouwrijp maken alsmede de bouwkundige, constructieve en installatietechnische werkzaamheden (zowel werktuigkundig als elektrotechnisch). De terreininrichting worden separaat aanbesteed. Het werk wordt beschreven in een technisch ontwerp/bestek. De opdracht wordt uitgevoerd op basis van een overeenkomst waarop de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV 2012) van toepassing zijn.

Deze Aanbesteding vindt plaats volgens de Europese niet-openbare procedure.  De aanbesteding vindt in twee fasen plaats:
Fase 1: Selectiefase
In deze fase kunnen gegadigden zich aanmelden voor de Aanbesteding. Er zullen maximaal vijf gegadigden worden uitgenodigd
voor fase 2.
Fase 2: Gunningsfase
De geselecteerde gegadigden uit fase 1 ontvangen de ‘gunningsleidraad’ en overige aanbestedingsstukken op basis waarvan zij worden uitgenodigd om hun inschrijving in te dienen. Als Gunningscriterium wordt gehanteerd: de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 15 juni 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/300782

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 16 juni 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *