Nieuwbouw KC De Hobbit Rosmalen – Stg. Beheer Kindcentra – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw KC De Hobbit Rosmalen – Stg. Beheer Kindcentra

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

KC de Hobbit

KC De Hobbit heeft twee vestigingen in Rosmalen. De onderbouw krijgt les aan Laaghemaal 40, waar ook de kinderopvang
en de BSO zitten. De bovenbouw zit iets verderop op De Hoge Kamp 9. De nieuwbouw voor KC De Hobbit is voor de onderbouw en kinderopvang ’t Goudvisje en wordt gerealiseerd op de locatie aan de Laaghemaal 40. De sloop van het bestaande gebouw valt buiten de scope. Tijdens de realisatie van de nieuwbouw wordt de onderbouw en de kinderopvang tijdelijk gehuisvest op een andere locatie aan Laaghemaal. In eerste instantie wordt de onderbouw van De Hobbit gehuisvest in de nieuwbouw, samen met de kinderopvang. Het gebouw wordt zo gepositioneerd en gebouwd dat er uitgebreid kan worden. Dat kan gaan om een uitbreiding van de onderwijs-capaciteit, maar ook om een uitbreiding vanwege een geheel ander onderwijsconcept. Voor IKC de Hobbit streven ATO Scholenkring en ’t Goudvisje een natuur-inclusieve locatie na. Parkeren hoeft niet op eigen terrein, maar kan op het naastgelegen parkeerterrein van de rondom de school gelegen voetbalvelden.

De opdracht in deze aanbesteding bestaat uit de integrale uitvoeringswerkzaamheden voor de nieuwbouw van KC De
Hobbit te Rosmalen, inclusief schoolplein. Optioneel worden hier onderhoudswerkzaamheden voor een periode van twee
jaar (eerste twee jaar na oplevering) van KC De Hobbit in meegenomen. Dit wordt bij aanvang van de gunningsfase bekend
gemaakt. De aanbesteder is op zoek naar een integraal uitvoeringsteam, waarin tenminste de bouwkundig aannemer, de werktuigkundige aannemer en de elektrotechnische aannemer worden vertegenwoordigd. Eén team dat in staat is om te komen tot een volledig nieuw gebouw voor de school en de kinderopvang.

De aanbesteding vindt plaats volgens een nationale niet-openbare procedure. Er zullen drie gegadigden worden uitgenodigd om een inschrijving te doen. Bij uitnodiging tot inschrijving wordt de gunningsleidraad verstrekt. Daarin is het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding ook verder uitgewerkt. Dat criterium bestaat in hoofdlijnen uit een inschrijfsom en een plan van aanpak. De kwalitatieve onderdelen zullen bestaan uit:
– hinderbeperking: de wijze waarop de opdrachtnemer beoogt de hinder tijdens de bouw te minimaliseren;
– samenwerking: de wijze waarop de opdrachtnemer invulling geeft aan de samenwerking met de opdrachtgever, het
ontwerpteam en de gebruikers;
– organisatie: de invulling en bemensing van de organisatie van de opdrachtnemer.

Bron: Tenderned woensdag 1 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/290337

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 2 maart 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *