Nieuwbouw IKC Het Leerhuis – Stg. Prot. Chr. Primair Onderwijs Midden-Brabant – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw IKC Het Leerhuis – Stg. Prot. Chr. Primair Onderwijs Midden-Brabant

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Impressie: ©PCPO Midden-Brabant

De nieuwbouw van IKC Het Leerhuis moet ruimte gaan bieden aan Bassischool J.J. Anspach en Kindercentrum Petito’s aan de Kerkstraat 60 te Dongen. Het IKC heeft plek voor in totaal 290 leerlingen met een oppervlak van ca. 1.830 m2 BVO. Hiervan is ca. 171 m2 ter beschikking gesteld voor 16 plaatsen in het kinderdagverblijf van Petito’s. De ruimten van het basisonderwijs worden buiten schooltijden gebruikt door Petito’s voor kinderdagopvang. In december 2022 is de omgevingsvergunning aangevraagd. Momenteel wordt het oude schoolgebouw gesloopt en wordt het terrein vrijgemaakt van opstallen. Begin mei 2023 wordt het terrein bouwrijp opgeleverd. Naar verwachting zal de omgevingsvergunning eind april 2023 onherroepelijk zijn. Parallel aan de vergunningsprocedure werkt het ontwerpteam tot en met maart 2023 het ontwerp uit tot een Technisch Ontwerp. Dit vormt de basis voor de gunningsfase waarin drie partijen worden uitgenodigd om een inschrijving in te dienen. De gunningsfase gaat medio april 2023 van start, met als doel om omstreeks in juni 2023 een start te maken met de uitvoering.

Het ontwerp bestaat uit een begane grond en één verdieping. Op de begane grond zijn de onderbouw en middenbouw gesitueerd. De lespleinen van de onder- en middenbouw grenzen aan het middengedeelte van het gebouw met daarin de hoofdentree, aula, leskeuken, podium en afsluitbare speelzaal. Op de eerste verdieping grenst het lesplein van de bovenbouw aan de vide in het middengedeelte waardoor een verbinding ontstaat met de begane grond. Op het dak is een terras (lesplein buiten) grenzend aan het lesplein. Behalve de onderwijsruimten is er een aantal algemene en ondersteunende ruimten
opgenomen zoals een kantoor, bergingen, werkkasten, repro (print) ruimte, spreekkamer, toiletgroep personeel per verdieping, douche/MIVA toilet en een team-/vergaderkamer. De kinderopvang bevindt zich op de begane grond, grenzend aan de onderbouw van de basisschool en is voorzien van: twee slaapkamerruimten, een groepsruimte, verschoonruimte,
was- en droogruimte, toiletten, kantoor en een berging. De kinderopvang heeft, naast de centrale entree, een eigen entree. Om dubbelgebruik te stimuleren vanuit zowel het basisonderwijs als de kinderopvang, grenst het lesplein van de onderbouw aan de groepsruimte van de kinderopvang. Om dit dubbelgebruik nog verder te stimuleren is de scheiding hiertussen gerealiseerd door middel van transparante deuren. Voor de warmteopwekking is gekozen voor een installatieconcept o.b.v. warmtepomptechniek. Als medium is gekozen voor een gesloten WKO waarbij warmte en koude uit de grond worden
onttrokken en aan de ruimten wordt afgegeven in de vorm van vloerverwarming/vloerkoeling. De nieuwbouw wordt voorzien van een gebalanceerd variabel mechanisch ventilatiesysteem met warmteterugwinning.

Het gehele werk wordt aanbesteed in twee percelen (perceel 1: bouwkundig en perceel 2: installatietechnisch) waarbij per perceel een aannemingsovereenkomst wordt gesloten met één partij. Het bouwkundig perceel bestaat uit bouwkundige werkzaamheden, terreininrichting en vaste inrichting. Het installatietechnische perceel bestaat uit de elektrotechnische (incl.
liftinstallaties) en werktuigbouwkundige installaties en de benodigde installaties op het terrein. Voor de nieuwbouw IKC Het Leerhuis te Dongen wordt de niet-openbare procedure gevolgd. Na de selectie wordt, op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV), het werk gegund aan één partij waarmee een aannemingsovereenkomst wordt gesloten.

Bron: Tenderned woensdag 1 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/290345

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 2 maart 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *