Nieuwbouw gemaal De Hoelm – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw gemaal De Hoelm

Gemaal de Hoelm. Foto: © HHNK

Gemaal De Hoelm bedient de polder Hoelmerkoog. Het gemaalgebouw stamt uit 1940. er is geconstateerd dat het gemaal het einde van de technische levensduur heeft bereikt. Daarom is besloten het huidige gemaal te vervangen door een nieuw gemaal. Daarnaast worden in de polder een aantal stuwen vervangen worden door geautomatiseerde klepstuwen. Deze ‘communiceren’ in een gebiedsregeling met het gemaal over de waterstanden ter plaatse, zodat het waterbeheer in het gebied optimaal gestuurd kan worden. Tot slot: het gemaal krijgt een visvriendelijke pompinstallatie en een vispassage.

Het voornemen was om dit gemaal te vervangen in 2021. Echter door capaciteitsgebrek binnen ons interne ingenieursbureau is de realisatie een jaar uitgesteld. Dat kan het oude gemaal prima hebben. Als een gemaal geen uitstel meer kan hebben, krijgt hij voorrang. Dat was hier niet het geval. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) verwacht in 2022 te starten met de realisatie. Tijdens de bouwwerkzaamheden zal één van de mobiele maalinstallaties de bemaling overnemen. Immers, ten tijde van sloop en nieuwbouw moet de polder wel bemalen blijven worden.

Het werk in deze aanbesteding bestaat in hoofdzaak uit:
a. De engineering, realisatie en bedrijfsvaardig opleveren van een nieuw visvriendelijk oppervlaktewatergemaal met inlaatconstructie en vispassage met een capaciteit van totaal 70m3/min. Het gemaal dient te bestaan uit twee gelijksoortige vijzels.
b. Het realiseren van een nieuwe peilscheiding met geautomatiseerde kantelstuw

Deze aanbesteding betreft een nationale openbare aanbesteding waarbij het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016), hoofdstuk 2 wordt gevolgd. De opdracht wordt verleend aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft ingediend, mits de inschrijver een geldige inschrijving heeft gedaan, voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen en overigens niet behoeft te worden uitgesloten van opdrachtverlening.

Bron: Tenderned dinsdag 3 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/260659

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *