Nieuwbouw Dromenvanger-Leilinde- Scala Oudheusden – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Dromenvanger-Leilinde- Scala Oudheusden

Illustratie: © stg. Scala

Het project betreft de vervangende nieuwbouw van twee basisscholen, te weten Basisschool De Dromenvanger, Christelijke Daltonschool voor speciaal basisonderwijs De Leilinde en kinderopvang Mikz in Oudheusden. Aanbestedende dienst is Stichting Scala. Complan Advies & Management is door Stichting Scala aangesteld als projectmanager/adviseur. De opdracht betreft gefaseerde sloop van het huidige gebouw en de uitvoering van bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden van de nieuwbouw. De gefaseerde sloop van het gebouw betreft in de eerste fase de sloop van de huidige huisvesting van de Leilinde. Na afronding van de nieuwbouw wordt het gebouwgedeelte waarin de Dromenvanger en Mikz gehuisvest zijn, gesloopt. Tijdens de realisatie van de nieuwbouw blijft een deel van het huidige gebouw dus functioneren. Ook het treffen van tijdelijke voorzieningen ten behoeve van het laten functioneren van het nog in stand te houden deel van het bestaande gebouw, behoort tot de werkzaamheden. Er is sprake van samenvoeging van opdrachten. Opdrachtgever vindt het belangrijk dat een uitvoerende partij de integrale eindverantwoordelijkheid draagt over de werkzaamheden voor sloop, bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden. De terreinwerkzaamheden vormen geen onderdeel van de opdracht. Van de opdrachtnemer worden wel werkzaamheden inzake coördinatie verwacht. De opdracht is verdeeld in twee percelen, nieuwbouw en terrein. De terreinwerkzaamheden worden op een later tijdstip aanbesteed.

Op basis van de Aanbestedingswet en het door Scala te volgen inkoopbeleid van de gemeente Heusden is gekozen een nationale niet-openbare aanbesteding te volgen. Er wordt geen Europese procedure gevolgd. De reden daarvoor is de verwachting dat de waarde van de opdracht onder de drempelwaarde zal liggen. Er worden maximaal vijf gegadigden uitgenodigd voor het indienen van een inschrijving. Ter bepaling van de beste prijs – kwaliteitverhouding wordt gebruik gemaakt van de gunnen op
waarde (GOW) methode.
Gunnen op waarde (GOW) gaat uit van de toegevoegde waarde of meerwaarde en de totaalprijs van
de inschrijving. Hierbij wordt de totale fictieve meerwaarde bepaald aan de hand van de punten die
worden gescoord op de (sub)criteria.
De beste prijs – kwaliteitverhouding wordt berekend door de inschrijvingssom te verminderen met het
totaal van de meerwaarde voor de aangeboden extra kwaliteit. Het resultaat is de evaluatieprijs. De
inschrijver met de laagste evaluatieprijs is winnaar. 

Bron: Tenderned woensdag 28 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/234195

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *