Nieuwbouw Dierenopvangcentrum Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Dierenopvangcentrum Eindhoven

Tek: MAG architecten

Op de locatie Kanaaldijk-noord (nog ongenummerd en onbebouwd) dient het regionale dierenopvangcentrum Eindhoven te worden gerealiseerd. Het perceel is ongeveer 5200 m2 groot en de te realiseren nieuwbouw bestaat uit 4 aparte gebouwen:

 • Hoofdgebouw (A) bestaat uit 2 bouwlagen en is 1753 m2  (excl. overkapte buitenverblijven);
 • Ambulancegebouw (B) bestaat uit 1 bouwlaag en is 311 m2;
 • Hondenopvang (C) bestaat uit 1 bouwlaag en is 390 m2 (excl. overkapte buitenverblijven);
 • Hobbydieren opvang (D) bestaat uit 1 bouwlaag en is 32 m2 (excl. overkapte buitenverblijf).

De ambitie voor duurzaamheid in de Gemeente Eindhoven gaat uit van het streven naar energieneutraal zijn in 2045. Met dit project willen we invulling geven aan deze ambitie middels een gasloos en ‘Energie Neutraal Gebouw’ (ENG voor gebouw gebonden installaties).

De aanbesteder is op zoek naar een opdrachtnemer die proactief meedenkt en bijdraagt aan de optimalisatie van de bestekstukken en vervolgens de realisatie van de nieuwbouw. De bouwopgave bestaat in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:

 • Het realiseren van nieuwbouw regionaal dierenopvangcentrum met omvang c.a. 2500 m2;
 • De nieuwbouw moet voldoen aan de relevante wetgeving waaronder het bouwbesluit;
 • Het ontwerp van de nieuwbouw dient intact te blijven, is goedgekeurd door commissie ruimtelijke kwaliteit.
 • Het bouwrijp maken van het terrein en het inrichten van het terrein voor uitvoering;
 • De bouwkundige werken, inclusief constructieve werken en het vaste interieur;
 • De werktuigbouwkundige installatiewerken;
 • De elektrotechnische installatiewerken;
 • De transportinstallaties;
 • De infrastructurele werken (civiel);

Direct na de opdrachtverlening voorzien op 3 juli  kan worden gestart met de realisatie van de nieuwbouw die uiterlijk vóór de bouwvakantie 2021 moet worden opgeleverd.

De aanbesteder gaat in de tweede fase van deze aanbesteding de inschrijvingen beoordelen op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding (beste PKV). Er zal gebruik worden gemaakt van een plafondprijs. De plafondprijs is € 4.300.000,- excl. BTW. Dit is het maximum beschikbare budget voor deze opdracht, waarbij dan € 43. 000 (of 1 %) in het potje moet voor Social Return.

Bron: Tenderned 19 maart 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/190421

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *