Nieuwbouw basisschool Den Doelhof Meijel – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw basisschool Den Doelhof Meijel

Basisschool Den Doelhof ligt in het centrum van het Peeldorp Meijel (gemeente Peel en Maas) op een ruim en groen terrein. Het schoolgebouw dateert van 1978 toen er een middelbare school in gevestigd werd. Vanaf 1998 kwam het gebouw na een renovatie vrij voor de toenmalige basisscholen uit Meijel (St. Jozefschool en Aen den Mortel) die hiervoor werden samengevoegd tot de huidige school Den Doelhof.
Den Doelhof valt als enige school onder het bestuur van de Stichting Katholiek Basisonderwijs Meijel (SKBM) en is dus een zogenaamde éénpitter. Den Doelhof is als enige school in Meijel een belangrijke participant in het Kindcentrum Meijel. Binnen het Kindcentrum werken kinderopvang (Stichting Kinderopvang Meijel) en school vanuit een gezamenlijke visie en is er een doorgaande lijn vanaf de peutergroepen t/m groep 8.

In 2015 is door de gemeente Peel en Maas een raadsbesluit genomen waarin is vastgelegd dat de Stichting Katholiek Basisonderwijs Meijel (SKBM) plannen kan ontwikkelen en voorleggen om ná 2018 een nieuwe school te bouwen. Het werk betreft de sloop van een bestaand schoolgebouw en een volledige nieuwbouw van een basisschool incl. een gedeelte vervangende nieuwbouw voor Stichting Kinderopvang Meijel (SKM). Het gedeelte vervangende nieuwbouw verbindt de nieuwbouw van de school met het bestaande gebouw van SKM, hierdoor ontstaat één Kindcentrum. De omvang van de sloop is ca. 3650 m2 en de 2-laagse nieuwbouw is ca. 2647 m2 bruto vloeroppervlak. Het gedeelte vervangende nieuwbouw heeft een omvang van ca. 67 m2 bruto vloeroppervlak. De Stichting Katholiek Basisonderwijs Meijel (SKBM) streeft erna de uitvoering van het project medio 2020 te starten.
De projectorganisatie is een traditioneel proces, dat wil zeggen dat met een ontwerpteam een programma van eisen is uitgewerkt tot een eenduidig bestek wat vervolgens in 3 percelen, bouwkundig, werktuigbouwkundig en elektrotechnisch zal worden aanbesteed.

De onderhavige procedure betreft een nationale niet openbare procedure overeenkomstig hoofdstuk 3 van de ARW 2016. Deze verloopt in twee fasen; de selectie- en gunningsfase.
De selectie- en gunningsfase wordt gesplitst in de navolgende 3 percelen:

  • Perceel 1 Bouwkundige werkzaamheden.
  • Perceel 2 Werktuigbouwkundige installatiewerkzaamheden.
  • Perceel 3 Elektrotechnische installatiewerkzaamheden.

Gegadigden dienen zich per perceel in te schrijven, niet voor een gedeelte van de werkzaamheden van een perceel of een combinatie van percelen. Een gegadigde kan zich wel voor meerdere percelen aanmelden. De gevraagde stukken dienen dan per perceel te worden aangeleverd. Gegadigden mogen zich slechts eenmaal (per perceel) aanmelden, hetzij zelfstandig, hetzij in combinatie.

Bron: Tenderned 8 november 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/180071

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *