Nieuwbouw accushop vliegbasis Leeuwarden – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw accushop vliegbasis Leeuwarden

F35 Foto: Defensie.nl

In verband met de komst van de F-35 dient de huidige accu onderhoudsvoorziening uitgebreid te worden met een lithium-ion “straat”. Het bestaande, verouderde vastgoed is te krap en voldoet niet meer aan regelgeving. Er wordt daarom een nieuw onderkomen gerealiseerd; de “accushop” genaamd. De nieuw te realiseren accushop wordt als aanbouw ten oosten van het bestaande LOX gebouw (Liquid Oxygen) uitgevoerd. Hiermee loopt zowel de fysieke ontsluiting (personen) als ook de installatietechnische ontsluiting via het LOX gebouw. De voorliggende opgave is het realiseren van nieuwbouw inclusief alle installatietechnische voorzieningen; een eigen klimaatinstallatie; doorbraak inclusief marginale aanpassingen in het bestaande LOX gebouw de benodigde ondergrondse terreininfra en terrein inrichting. De inrichting bedrijfsvoering is nadrukkelijk NIET onderdeel van de opdracht.

De accushop kan omschreven worden als één van de technische werkplaatsen van het Product Verantwoordelijke Eenheid (PVE) Mechanica van het 921 Logistiek Squadron. Zij leveren ondersteunende producten en diensten. Voor meer doelmatigheid bij het aansturen van de dagelijkse bedrijfsvoering wordt alle (nieuw te realiseren) vastgoed van deze squadron zoveel mogelijk geconcentreerd in het “Log Oost area” van de vliegbasis. Zo kan de personeelsbezetting van het LOX en accushop omlaag en kunnen de bestaande ondersteunende voorzieningen van het
Lox-gebouw (sanitair, PGU-ruimte, kantoorruimte en bibliotheek) gedeeld worden. Ook kan er op de bestaande terreinontsluiting aangehaakt worden. De nieuwe accu-shop zal drie type accu’s (werkstraten) huisvesten en flexibiliteit inbouwen voor toekomstige accu voorzieningen. Zo kan uiteindelijk opslag en onderhoud plaats vinden van alle soorten accu’s (vliegtuigen, Ground Support Equipment (GSE) en voertuigen) welke in de toekomst op Vlb Leeuwarden in gebruik zijn.

De F-35 is uitgerust met een lithiumaccu. De voorzieningen voor het opladen en onderhouden van een lithiumaccu zijn niet op de vliegbasis aanwezig en moeten derhalve nieuw worden aangebracht. Het werk heeft ten doel nieuwbouw te realiseren als aanbouw van het LOX gebouw. De drie accustaten Lithium, droge loog en zuur bestaan ieder uit een fysiek gescheiden onderhoud en opslag ruimte. De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit:

  • Een nieuw te realiseren gebouw voor de accushop (circa 466 m2)
  • Installatietechnische voorzieningen accushop;
  • Klimaatinstallatie accushop;
  • Een geveldoorbraak inclusief aanpassingen in het bestaande LOX gebouw tbv de ontsluiting accushop
  • Ondergrondse terreininfrastructuur
  • Terrein inrichting en verharding rondom de accushop

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 10 maanden De genoemde data en/of looptijd zoals vermeld in de concept) contractdocumenten zijn leidend. De aanbesteding verloopt volgens de nationale openbare procedure uit hoofdstuk 2 van het ARW 2016.
Het doel van de aanbestedingsprocedure is om te komen tot één winnende inschrijver waarmee een overeenkomst gesloten kan worden voor de opdracht “P- 1004589 Nieuwbouw Accushop te vliegbasis Leeuwarden”.

Ondernemingen kunnen zich aanmelden voor een bezoek aan de locatie door voor donderdag 9 juli 2020 15:00 uur een bericht te sturen via de
berichtenmodule van TenderNed.

Bron: Tenderned 25 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/198721

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *