Nederland vraagt aandacht Europese Raad voor beleidsuitdagingen aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

Nederland vraagt aandacht Europese Raad voor beleidsuitdagingen aanbesteding

De Europese Raad heeft “beleidsuitdagingen” bij publiekrechtelijke aanbestedingen besproken. Nederland heeft daarbij het belang van thematische discussies in de Raad binnen het kader van het Europees Semester benadrukt. De thematische discussie die Nederland zelf aan wil roeren blijkt die van aanbestedingen.

Fragment Dancing Frog Michael J Fox: https://vimeo.com/50941741

Nederland heeft dan ook in de Europese Raad voor het Concurrentievermogen (RvC) van 20 februari aandacht gevraagd voor het verhogen van de drempelwaarde voor publiekrechtelijke aanbestedingen binnen de WTO om zo administratieve lasten te verminderen.

Of die aandacht er ook van gaat komen is niet te verwachten, zo veronderstelt deze redactie, aan de hand van het verdere verslag.

Meerdere lidstaten gaven aan dat professionalisering van zowel de aanbestedende overheid als bedrijven essentieel is.De Commissie benadrukte de economische omvang van publiekrechtelijke aanbestedingen en gaf aan mogelijk met leidraden te komen om beleidsdoelen als duurzaamheid in aanbestedingen mee te nemen.

Wel is er volgens Minister Kamp in de begeleidende kamerbrief onder meer “een algemene oriëntatie bereikt over het voorstel voor een hernieuwde herordening ter versterking van de samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor consumentenbescherming.” De volgende raad zal plaatsvinden op 29 en 30 mei 2017 en gaat ook over ruimtevaart en onderzoek.

Bron: Kamerstukken 2016/17, 21501-30 nr. 393
Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-21501-30-393.html

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *