Nationaal Holocaust Museum Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Nationaal Holocaust Museum Amsterdam

Foto: Google Streetview

Het Nationaal Holocaust Museum, geopend in mei 2016, is momenteel een museum in oprichting. In het gebouw van de voormalige Hervormde Kweekschool is met minimale middelen een basaal niveau van voorzieningen succesvolle, spraakmakende evenementen en tentoonstellingen gerealiseerd. Deze tijdelijke tentoonstellingen zijn tot januari 2020 te zien geweest. De definitieve ontwikkeling van het
Nationaal Holocaust Museum in de Hervormde Kweekschool en de Hollandsche Schouwburg wordt voorbereid en zal in het najaar van 2022 weer openen als permanent museum. Om de werkzaamheden zorgvuldig uit te kunnen voeren, zijn de architecten en de adviseurs reeds gekozen en zal de aanbesteder aannemers selecteren, die de werkzaamheden voorbereiden en uitvoeren.

Een ingrijpende verbouwing en een renovatie zijn noodzakelijk om van het Nationaal Holocaust Museum in oprichting één definitief museum op twee locaties te maken. De Hollandsche Schouwburg is in 1993 voor het laatst gerenoveerd. Het volledige interieur en de buitenruimten van de schouwburg moeten worden vernieuwd teneinde een presentatie te kunnen realiseren die recht doet aan de geschiedenis van het gebouw en die aansluit bij de nieuwe inrichting van de voormalige Hervormde Kweekschool. Voor de verbouwing en renovatie van de voormalige Hervormde Kweekschool wordt er momenteel een bouwkundig concept ontwikkeld waarin een permanente tentoonstelling, een auditorium, educatieruimten, ruimten voor tijdelijke tentoonstellingen en horeca zijn opgenomen.

Het museum moet een belangrijke contributie zijn aan het internationale discours over en presentatie van de Holocaust. Beide gebouwen met hun authentieke details zijn van ultiem belang als dragers van het narratieve concept dat de permanente inrichting van de beide gebouwen insluit. In het werk van de aannemer is het van groot belang dat er voorafgaand aan de start van de bouw goed wordt samengewerkt met zowel de architect als met de adviseurs, zodat de juiste waarde wordt gehecht aan de geschiedenis, de historische structuur en het monumentale karakter van beide gebouwen. De uit te brengen offerte is voor de werkzaamheden rondom de realisatie van het Nationaal Holocaust Museum.

Om beide gebouwen geschikt te maken voor de definitieve exploitatie moeten de verschillende delen ook aan verschillende bouwtechnische eisen voldoen. Hierbij is aanbesteder (Stichting Hollandsche Schouwburg) op zoek naar creatieve oplossingen die het investeringsniveau beperkt houden en die onderhoudskosten zouden kunnen verminderen. Om een geïntegreerd proces plaats te laten vinden wordt de aannemer al vroeg betrokken in het project.
Op deze manier kan optimale afstemming van ontwerp en uitvoering, effectieve informatieoverdracht en efficiënt hergebruik van informatie in de keten gerealiseerd worden. Aanbesteder vertrouwt erop dat zo meerwerk kan worden uitgesloten, dat de kosten zoveel mogelijk kunnen worden beperkt en dat de totale doorlooptijd kan worden verkort.

De insteek is om de aannemer gedurende het DO traject te contracteren en in samenwerking met de architect en adviseurs het ontwerp in BIM verder uit te werken tot een technisch ontwerp. Aanbesteder gaat in het DO uit van een architectonisch en constructief ontwerp met
LOD niveau 300/350 en installaties op LOD niveau 300. Het technisch ontwerp zal in ieder geval voor het architectonisch en bouwkundig ontwerp worden uitgewerkt tot LOD400. Een voorstel voor de rol van de aannemer in de TO fase en de aanpak met betrekking tot BIM verwacht aanbesteder terug te lezen in het plan van aanpak.

Voor de realisatie van het Nationaal Holocaust Museum bestaande uit de Hervormde Kweekschool en de Hollandsche Schouwburg (2 gebouwen) hanteert aanbesteder op hoofdlijnen een strakke planning. Tot op heden loopt de planning voor beide gebouwen parallel. Indien er goede reden is om hier voor de realisatiefase van af te wijken ziet aanbesteder dit graag terug in het plan van aanpak.
Belangrijk aandachtspunt is dat ieder jaar in de Hollandsche Schouwburg de herdenkingen plaatsvinden. In Mei 2021 en 2022, tijdens de realisatie, wil het museum graag de beschikking hebben om de Hollandsche Schouwburg veilig te gebruiken voor de herdenkingen. U dient hiervoor een plan aan te leveren.

Bron: Tenderned 24 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/188322

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *