Ministerie van Economische Zaken zoekt beeldschermen – Aanbestedingsnieuws

Ministerie van Economische Zaken zoekt beeldschermen

Onder de noemer IWR2021|Werkplekhardware (WpHW)  is het Ministerie van Economische Zaken op zoek naar beeldschermen en hardware. EZ verwerft werkplek gerelateerde ICT-producten en daaraan gerelateerde Diensten voor zover vallend binnen de scope van de categorie ICT Werkomgeving Rijk. Daarbinnen voorziet de aanbesteding IWR2021|WpHW|Beeldschermen (inclusief optionele accessoires en diensten) in nieuwe Raamovereenkomsten voor het verwerven van Beeldschermen. Voor deze Aanbesteding is een multiple sourcing strategie van toepassing, waarbij een Raamovereenkomst wordt gesloten met maximaal drie (minimaal 2) Opdrachtnemers. Iedere Nadere uitvraag vindt plaats in concurrentie.

ICT Werkomgeving Rijk (IWR) is één van de Rijksbrede inkoopcategorieën. Onder de scope van IWR valt alle ICT voor in de (Rijks)kantoren en de medewerkers van het Rijk, inclusief de telefonie- en video vergaderoplossingen.

IWR2021|Werkplekhardware (WpHW) verwerft werkplek gerelateerde ICT-producten en daaraan gerelateerde Diensten voor zover vallend binnen de scope van de categorie ICT Werkomgeving Rijk.
Daarbinnen voorziet de aanbesteding IWR2021|WpWH|Beeldschermen (incl. optionele accessoires en Diensten) in nieuwe Raamovereenkomsten voor het verwerven van beeldschermen voor ICT-werkplekken (incl. optionele accessoires en Diensten).
Voor beeldschermen is merk- of leveranciersonafhankelijkheid belangrijk. Bij leveringsproblemen moet kunnen worden uitgeweken naar andere leveranciers in het belang van de continuïteit van de bedrijfsprocessen van de Rijksoverheid. Daarnaast willen de deelnemers kunnen beschikken over een breed assortiment omdat de behoeftes divers kunnen zijn. De technische levensduur van beeldschermen is lang en staat in verhouding tot de extra administratieve lasten van de Nadere oproep tot mededinging.
Voor deze Aanbesteding is een multiple sourcing strategie van toepassing, waarbij een raamovereenkomst wordt gesloten met maximaal drie (minimaal 2) Opdrachtnemers. Iedere Nadere uitvraag vindt plaats in concurrentie via een Nadere oproep tot mededinging (zie Bijlage 16). Bij inzet van een Nadere oproep tot mededinging dient de daaruit af te nemen hoeveelheden voor marktpartijen duidelijk te zijn. De verplichting ligt bij de Deelnemer dat een Nadere overeenkomst voldoende bepaalbaar is, hiervoor gebruikt de Deelnemer de Concept Nadere overeenkomst (Bijlage 15).
Een Deelnemer kan het proces Nadere oproep tot mededinging via prijsvergelijk in webshops van de Opdrachtnemers uitvoeren (zie Bijlage 16) voor een bestelling die kleiner is dan € 25.000 exclusief btw. In totaal kan een Deelnemer per jaar maximaal voor €250.000 exclusief btw op deze wijze bestellen. De keuze bij welke Opdrachtnemer een bestelling zonder Nadere oproep tot mededinging wordt geplaatst dient te geschieden op basis van functionele karakteristieken en prijsvergelijking, en staat nader uitgewerkt in Bijlage 16. Deze procedure is alleen toegestaan indien de Deelnemer nog geen verplichting is aangegaan om deze Producten en/of Diensten af te
nemen bij één van de Opdrachtnemers via een Nadere overeenkomst. Het gunningscriterium is hiervoor altijd de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ op basis van de ‘laagste prijs’.

Scope:

1. De verwerving/Koop van Beeldschermen voor ICT werkplekken (zowel binnen als buiten de Rijkskantoren) en daarbij behorende accessoires en componenten;
2. De Huur van Beeldschermen voor ICT werkplekken (zowel binnen als buiten de Rijkskantoren) en daarbij behorende accessoires en componenten;
3. Bij punt 1 en 2 behorende accessoires direct gekoppeld aan het Product en gelijktijdig besteld met het Product. Onder bijbehorende accessoires wordt o.a. verstaan schermbeugels, beveiligingskabels, toetsenborden, muizen etc. zolang deze direct bij de verwerving/Koop of Huur worden besteld en gerelateerd zijn aan de Producten die vallen onder punt 1 en 2. Binnen scope van de Raamovereenkomst is Koop en Huur van deze
Producten;
4. Direct aan de Producten van de werkplekhardware die binnen scope zijn van deze Raaamovereenkomst gekoppelde Diensten (o.a. uitpakken, labelen en installeren);
5. Software (inclusief support) die niet los van de hardware kan worden afgenomen en software die niet van de afname van hardware kan worden uitgesloten (voorbeeld: firmware) en bijbehorend Gebruiksrechten zoals OEM-licenties.

Fragment afkomstig uit  Beschrijvend document IWR 2021 Werkplekhardware Beeldschermen (Portable Document Format, 753 KB) Gepubliceerd: 23-03-2021

 

Zie verder: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/223050;section=2

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *