Middelburg blijft onder aanbestedingsgrens met sponsstralen – Aanbestedingsnieuws

Middelburg blijft onder aanbestedingsgrens met sponsstralen

Bij werkzaamheden aan een brug in renovatie, de stationsbrug, is Chroom 6 aangetroffen in oude verflagen. Omdat de meerkosten de Europese drempelwaarden zouden overschrijden, zijn de werkzaamheden stilgelegd en is nader onderzoek gepleegd, naar alternatieven. Inmiddels kan de renovatie gewoon weer door, dank zij een innovatie in gritstralen.

De opties varieerden van ‘geen brug’ tot een tunnel of een nieuwe brug. Dan was gewoon doorgaan met de renovatie toch de beste optie. Middelburg is er daarbij in geslaagd “om de kosten voor het verwijderen van chroom-6 fors terug te brengen. Dat komt mede door toepassing van een alternatieve straalmethode.”

Het voorstel van de aannemer gaat uit van een nieuwe straalmethode: sponge jet. Bij de reguliere straalmethode wordt onder hoge druk gestraald. Dat betekent dat er veel stof vrij komt in de lucht. Als er chroom-6 in verflagen zit, moet je extra beschermingsmaatregelen nemen. Bij sponge jet stralen wordt er met sponsjes gestraald die de stof grotendeels absorberen (95-98%). Dat levert minder uitstoot op.

Uit de metingen die bij de eerste testen aan de Stationsbrug zijn gedaan, werd geen emissie van chroom-6 deeltjes in de lucht gemeten. De aannemer wil nog wel aanvullende praktijkproeven doen aan de Stationsbrug, zodat hij de juiste beschermingsmaatregelen kan treffen.

De redactie van Aanbestedingsnieuws vond een uitgebreiden toelichting op dit sponsstralen op de website van de leverancier: https://www.sponsstralen.com/. Directeur Simon Gijzel legt uit hoe hij op het idee kwam op een beurs, door een popcornmachine. “De sponsjes lijken heel lieflijk”, aldus operations manager Jan-Willem Hermes, “en het kan bijna geen zeer doen, maar we kunnen binnen 20 seconden dwars door een betonnen stoeptegel heen”.

De extra kosten zijn met een alternatieve stralingsmethode en na onderhandeling teruggebracht naar maximaal € 2,4 miljoen. Die € 2,4 miljoen is nodig voor het verwijderen van chroom-6, de kosten die verband houden met schorsing en eventueel optredende risico’s. Ook is 2 ton nodig voor het inhuren van externe expertise. Provinciale Staten wordt een extra bedrag gevraagd van € 3,6 miljoen voor de totale renovatie. Dit laatste miljoen volgens een communicatiewoordvoerder nodig om een verondersteld aanbestedingsvoordeel te herstellen.

Als de Provincie Zeeland daarmee akkoord is, vinden de werkzaamheden plaats in het komende winterseizoen. Het is de bedoeling dat de brug in oktober 2019 op transport gaat.

Bron: Zeeland, 12 februari 2019

Zie ook:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *